LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders demana mesures que ajuden a visibilitzar el treball de les dones en el medi rural

Domingo, 8 de marzo de 2020 | e6d.es
• També demana a fabricants d'utensilis o maquinària agrícola que tinguen en compte la morfologia de les dones

._000648
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders demana mesures que ajuden a visibilitzar el treball de les dones en el medi rural, sobretot en el sector primari, mitjançant incentius per a entrar en la titularitat compartida i evitar també el risc de despoblament dels nostres pobles.
Amb motiu del Dia de la Dona del pròxim diumenge, l’organització posa l'accent sobre la importància de l'activitat de les dones als pobles, en molts casos invisibilitzada i demana que la nova PAC contemple també mesures de discriminació positiva perquè ajuden a posar en valor el seu treball.
LA UNIÓ creu que la Llei de titularitat compartida necessita impulsos per a fer-la més útil i interessant i millorar així la situació de la dona llauradora o ramadera. En aquest sentit reclama que es millore el tractament fiscal en les despeses de les explotacions inscrites en el registre de titularitat compartida, una reducció permanent del tipus de cotització a la Seguretat Social, un increment del 10% en les ajudes a les inversions de les explotacions agràries, un import d'ajuda addicional en les ajudes de primera instal•lació o una subvenció addicional del 10% en les assegurances agràries.
També proposa LA UNIÓ que s'establisca un complement salarial per a aquelles dones funcionàries entre 20 i 40 anys d'edat que treballen i residisquen en municipis amb risc de despoblament i ajudes per al lloguer d'habitatges de famílies amb fills i filles menors de 16 anys que vulguen residir en municipis amb risc de despoblament.
Altres aspectes que propugna LA UNIÓ és que la indústria fabricadora d'utensilis i maquinària agrícola tinguen en compte les característiques morfològiques de les dones a l'hora del disseny i fabricació d'aquests.
LA UNIÓ recorda que el treball en l'agricultura i la ramaderia als països desenvolupats a tot el món el duen a terme un 43% de dones rurals però que ho fan moltes vegades amb baixa protecció, falta de seguretat personal en els ingressos, mal remunerades, escassa visibilitat i poca presència en les polítiques i decisions que els afecten en el seu dia a dia.
La documentació de base elaborada per la Comissió Europea en la proposta de nova Política Agrícola Comuna (PAC) reconeix que “la gran majoria de les dones en l'agricultura estan classificades oficialment com que treballen en les explotacions o granges com a membres de la família, fins i tot quan la rutina diària d'administrar les mateixes es comparteix a parts iguals amb les seues parelles”. “A més, la contribució de les dones al desenvolupament local i comunitari és significativa, però les dones rurals són una minoria en la presa de decisions i la planificació, particularment en el sector agrícola”, indica el document sobre reptes socioeconòmics de l'informe Modernitzar i Simplificar la PAC.
“Encara hi ha molt a fer”, afirma, LA UNIÓ. “Creiem que la nova PAC pot representar una oportunitat per a poder integrar a la dona en tota l'activitat agrícola i ramadera i impulsar-la, així com als joves”, assenyala, posant de manifest el doble treball que tenen encara les dones, el de la producció i el de cures.
L'organització, que es troba alineada amb el tema d'aquest any establert per ONU Dones, “Sóc de la generació de la igualtat: pels drets de les dones”, insisteix que encara cal avançar molt perquè es reconega tot el treball que realitzen en el medi rural. Igualment, insisteix en la doble bretxa que existeix, per ser dona i per viure en el medi rural.
LA UNIÓ

._000410

._000389