El Consell aprova el calendari laboral d'aplicació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2021

Viernes, 23 de octubre de 2020 | e6d.es
• Es fixen 12 dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables i la festivitat de Sant Joan, el 24 de juny, tindrà caràcter retribuït i recuperable

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s'estableix el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021. Es declaren, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, les dates que a continuació es relacionen:

1 de gener, Any Nou

6 de gener, Epifania del Senyor

19 de Març, San José

2 d'abril, Divendres Sant

5 d'abril, Dilluns de Pasqua

1 de maig, Festa del Treball

9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre, Festa de Tots els Sants

6 de desembre, dia de la Constitució

8 de desembre, dia de la Immaculada Concepción

25 de desembre, Natividad del Senyor

A més, s'estableix com a festiu amb caràcter retribuït i recuperable el 24 de juny, dia de Sant Joan. El calendari laboral que es recull en el decret ha sigut sotmés a informe previ del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana, òrgan consultiu on es troben presents les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en la Comunitat Valenciana. 
Generlitat Valenciana