Baixa l’IBI d’urbana, les plusvàlues, la taxa de fem i s’amplien bonificacions per a les persones jubilades a l'Alcúdia

Sábado, 10 de noviembre de 2018 | e6d.es
• El descens en els interessos pels préstecs bancaris permet una reducció important de la pressió fiscal
._000528
El darrer plenari de l’Alcúdia aprovà amb el vot favorable del PSPV i Compromís i l’abstenció del PP la modificació de les ordenances per al pròxim exercici de 2019. La important reducció dels interessos dels préstecs de l’Ajuntament, experimentada al llarg de la legislatura, motivada pel descens del capital pendent d’amortitzar, ha permés repercutir aquest bon comportament econòmic amb una baixada en distints impostos i taxes. D’aquesta manera el tipus impositiu de l’IBI de naturalesa urbana passarà del 0’80 al 0’78, el més baix des de fa molts anys. Igualment el tipus a aplicar a les plusvàlues –l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana- baixa igualment dos punts, del 23% al 21%.
La taxa de fem redueix la part fixa en un 7% passant dels 9’61 euros a 9 euros per usuari i la part variable, que s’estableix en funció del consum d’aigua potable es redueix en un 4%, passant de 0’26 euros per vivenda i quadrimestres per metre cúbic consumit. Per altra part l’exempció de l’impost sobre obres i construccions, ja establert per a plaques fotovoltaiques, s’amplia també a les plaques tèrmiques i híbrides. Finalment es bonifica en un 50% la taxa d’entrada als espectacles de la Casa de la Cultura als jubilats i jubilades, una bonificació amb la que ja comptaven joves menors de 30 anys i aturats. Igualment es bonifica la utilització de les instal·lacions esportives a les persones jubilades en un 50%, bonificació ja aplicada a joves i desocupats, fins aquest moment. 
Ajuntament de l'Alcúdia


 

._000509


._000512