Almussafes destina més de 45.000 euros a les ajudes de lloguer i compra d’habitatge en 2017

Viernes, 22 de diciembre de 2017 | e6d.es
• Un total de 40 joves de la localitat s'han beneficiat d'alguna d'aquestes dues subvencions durant el present exercici

._000305

._000349
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Almussafes ha concedit ajudes per al lloguer i la compra del primer habitatge 45.000 euros, beneficiant a un total de 40 joves d'entre 18 i 35 anys. El consistori municipal ha dedicat 34.210 euros a les relacionades amb el lloguer, que s'han concedit a 33 persones, i 10.794 euros a les destinades a la compra o autopromoció del primer habitatge, una línia d'ajudes que han utilitzat 7 almussafenys i almussafenyes. A causa de l'alta demanda registrada, l'equip de govern ha hagut de realitzar una ampliació de crèdit per a atendre les necessitats detectades en l'apartat dedicat al lloguer, partida que ha sumat 12.210 euros als 22.000 euros inicialment previstos en els pressupostos municipals.
Les mesures de suport a l'emancipació dels joves de la localitat és una de les línies que, al costat de les relacionades amb la seua formació, l'Ajuntament d'Almussafes ofereix a aquest col•lectiu amb l'objectiu de facilitar un pas molt important en la vida de les persones que en ocasions resulta molt difícil a causa de la situació del mercat laboral. D'aquesta forma, “amb aquestes partides, que durant el present exercici hem incrementat per a fer front al nombre de subvencions sol•licitades, busquem que el col•lectiu de joves tinga un suport econòmic que sens dubte contribuirà a una major tranquil•litat per als quals decidisquen llançar-se a l'emancipació”, assenyala la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.
Durant aquest 2017, quaranta joves s'han beneficiat de les ajudes destinades a fomentar el lloguer i la compra d'habitatge. Concretament, s'han concedit un total de 33 subvencions per al lloguer, amb una inversió de 34.210 euros, i 7 per a la compra, la qual cosa ha suposat un desemborsament per a les arques públiques de 10.794 euros. A causa del nombre de sol•licituds realitzades, el consistori municipal ha hagut d'augmentar el pressupost destinat a les ajudes per al lloguer mitjançant modificacions de crèdit, per la qual cosa la xifra total utilitzada per a aquesta qüestió ha passat de 22.000 a 34.210 euros.
“La crisi continua sent un obstacle que dificulta prendre la decisió d'emancipar-se de la família, per la qual cosa és la nostra obligació seguir apostant per unes ajudes que para molts joves del nostre municipi resulten decisives”, argumenta Calatayud.
Aquestes ajudes, dirigides a les persones d'entre 18 i 35 anys, també busquen estimular el mercat immobiliari almussafeny. En el cas de les dedicades a la compra o autopromoció del primer habitatge, el termini màxim del qual per a presentar les sol•licituds va concloure el passat 30 de setembre, s'han concedit subvencions de fins a 2.100 euros, i per a l'establiment de les quantitats s'han tingut en compte diversos factors, entre els quals es troba el fet que la titularitat del domicili en qüestió és o no compartida amb altres persones. Pel que fa a les dedicades al lloguer, que els interessats van poder sol•licitar fins al 15 de setembre, la quantitat màxima concedida ha sigut de 1.100 euros, subvencionant-se fins a 100 euros per mes, sempre que aquesta quantitat no superara el 50% del preu de la renda.
Ajuntament d'Almussafes