Xúquer Centre Educatiu participa en la taula redona ‘Soft skills: competències per a l’ocupabilitat a la FP’

Jueves, 25 de febrero de 2021 | e6d.es
• En el projecte educatiu de Xúquer es treballa amb metodologies actives que permeten a l’estudiant ser protagonista del seu propi aprenentatge
._000472
Xúquer Centre Educatiu va participar en una taula redona anomenada ‘Soft skills: competències per a l’ocupabilitat a la Formació Professional’ emmarcada dins de la programació de la XIII Setmana de l’Economia d’Alzira.
En aquesta taula redona va participar Lola Pérez i José Luis Sinarcas com a docents del Departament de FOL i Empresa i Iniciativa Emprenedora a Xúquer Centre Educatiu. També va participar Montse Martínez com a directora de Servei d’Adecco Staffing. Aquest esdeveniment va estar moderat per Edgar Carbonell com a docent i cap d’estudis estratègic a Xúquer Centre Educatiu.
La taula redona va començar amb la introducció a les soft skills o habilitats blanes com a competències més arrelades a l’àmbit personal i social de les persones. Aquestes habilitats són complexes d’adquirir a l’entorn acadèmic. De vegades, s’observa a l’àmbit acadèmic que el treball se centra més en les habilitats professionals més específiques i competències més tècniques segons la titulació i la família professional. Es va destacar la dificultat d’adquirir algunes competències blanes com el treball en equip, el lideratge, la resolució de conflictes, la creativitat, la productivitat i la intel·ligència emocional entre altres.
Posteriorment, es va explicar com es treballen aquestes “soft skills” des del projecte educatiu de Xúquer Centre Educatiu i dins del grup Florida-Xúquer. El projecte pedagògic, present a totes de les etapes del centre (des d’Educació Infantil fins a Cicles Formatius), treballa les competències clau per a la formació personal i professional dels nostres estudiants.
En el projecte educatiu de Xúquer es treballa amb metodologies actives que permeten a l’estudiant ser protagonista del seu propi aprenentatge i d’aquesta manera permet adquirir un aprenentatge més significatiu millorant la seua motivació. Destaquem l’aprenentatge basat en projectes i en reptes, així com estratègies d’aprenentatge com la gamificació. L’alumnat realitza escape rooms i breakOutEdu per treballar en equip, desenvolupar el pensament crític, potenciar les habilitats comunicatives i socials dels nostres alumnes. També es realitzen diferents unitats de treball per a treballar la cohesió de l’equip, veure les fortaleses de cada estudiant, treballar la comunicació i la creativitat amb dinàmiques de treball heterogènies.
Dins del projecte educatiu Xúquer Centre Educatiu compta amb la vinculació amb empreses, entitats i centres educatius de l’entorn en el qual es duen a terme diferents tipus de projectes i activitats com l’Aprenentatge-Servei, xerrades amb professionals del sector i seminaris específics.
Als diferents mòduls formatius es duen a terme projectes integrats, projectes creatius i d’innovació i l’alumnat participa en activitats i concursos per posar en pràctica tant les habilitats més tècniques com les habilitats blanes que els permet ser creatius i exposar en públic els seus productes i idees de negoci.
Tot açò es treballa amb tot l’equip de docents i junt amb el Departament d’Orientació per traure el millor de cada alumne o alumna i d’aquesta manera millorar la seua motivació, autoconfiança i seguretat.
Tota la preparació permet que l’alumnat s’incorpore al món laboral nodrit d’experiència i una millor gestió emocional per a atendre a tots els imprevistos d’un món canviant i amb professions encara per néixer
Des de Departaments de Recursos Humans com Adecco, corroboren les necessitats de perfils de professionals que siguen resilients, adaptables a qualsevol circumstància, amb iniciativa i interés per aprendre i amb bones capacitats de treball en equip i de resoldre qualsevol problemàtica o conflicte.
En resum, els ponents destacaren que “les habilitats tècniques ens permetran arribar a les entrevistes però les habilitats blanes ens permetran obtindre la contractació”.
Xúquer Centre Educatiu