XI Concurs de Pintura Rąpida 'Ribes Villalba' de Guadassuar

Domingo, 22 de enero de 2023 | e6d.es
• Dissabte 28 de gener, de 8:00 a 15:00 hores


._000814
Guadassuar convoca el XI Concurs Nacional de Pintura Ràpida «Ribes Villalba» de Guadassuar 2023

1. L’Ajuntament de Guadassuar convoca el XI Concurs Nacional de Pintura a l’aire lliure “Ribes Villalba” de Guadassuar.

2. El concurs tindrà lloc el dissabte 28 de gener de 2023, començant a les 8:00 hores i acabant a les 15:00 hores.

3. La inscripció es realitzarà el mateix dia del concurs en l’edifici “Antic Col·legi Balmes” situat al carrer Gran Vía, no 79. El segellat serà de 8:00 a 10:00 hores.

4. El suport serà mínim de 70 cm i màxim 120 cm en qualsevol dels seus costats. Els suports seran rígids amb emprimació llisa i monocolor. Només s’admetrà una obra per participant, si bé, es podran segellar dos suports amb el mateix número.

5. El tema serà ‘Guadassuar, carrers, places, gents’, havent de pintar en el lloc on estiga reflectida l’obra realitzada. Serà vàlida qualsevol mena de tècnica en la seua realització.

6. Les obres s’entregaran firmades (no serà vàlida la firma amb retolador) en l’edifici “Antic Col·legi Balmes” (Gran Vía, no 79) de 14:00 a 15:00 hores, amb els seus respectius cavallets. Aquestes seran
col·locades pels pintors en l’espai tancat delimitat per l’Ajuntament i no podran ser retirades fins a la finalització de l’entrega de premis.

7. El jurat estarà format per persones vinculades al món de l’art i la cultura. La seua decisió serà inapel·lable podent declarar premis deserts al seu criteri. Els premis i adquisicions seran tots triats pel jurat.

8. L’entrega de premis tindrà lloc a les 18:00 a l’edifici Antic Col·legi Balmes, situat al carrer Gran Via, 79.

9. Amb els premis i adquisicions se celebrarà en el Centre Cultural, la XI Exposició Col·lectiva del Concurs de Pintura Ràpida “Vila de Guadassuar”. Aquesta exposició romandrà oberta des del dia 15 de febrer de 2023.

10. Qualsevol contingència que puga sorgir, no prevista en les bases, serà analitzada i resolta pel comité d’organització.

11. El concurs se celebrarà davall qualsevol circumstància climatològica.

12. L’organització posarà màxima atenció en la custòdia de les obres presentades, però no es responsabilitza dels deterioraments que puguen patir. L’Ajuntament de Guadassuar no subscriurà cap pòlissa que assegure les obres ni els participants d’aquest concurs, per la qual cosa s’inhibeix de tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori o danys que puguen produir-se al llarg de la duració del concurs.

13. Les obres premiades quedaran en propietat dels patrocinadors del premi, que podran utilitzar-les lliurement per a difusió, reproducció, exhibició i comunicació pública a través de qualsevol mitjà.

14. La participació en el Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

15. El llistat dels premis, així com els seus patrocinadors i les quanties es publicaren més avant, tant en la web municipal (www.guadassuar.es) com en les xarxes socials de l’Ajuntament de Guadassuar.

16. L’ajuntament patrocinarà un dels premis per import de 1.000 €, que estarà sotmés a les retencions fiscals que s’estableixen per llei. El premi que atorga l’Ajuntament de Guadassuar es regirà per la seua pròpia normativa, d’acord amb la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Ajuntament de Guadassuar