Xarrada sobre sistemes de protecció per a la dona a Montserrat

Domingo, 28 de junio de 2015 | e6d.es
• El dilluns 29 de juny, a les 16:30 hores, a la Casa de la Cultura._000350


._000366

El proper dilluns 29 de juny, a les 16.30 hores, hi haurà una xarrada a la Casa de la Cultura sobre sistemes de protecció a la dona. La xarrada està oberta a tot el públic i serà impartida per Amparo Monteagut. L'objectiu és facilitar a les dones informació sobre quin és l'actual sistema de protecció i de quins recursos disposen. En concret, els temes que es tractaran seran els següents:
1. Nova regulació de la violència domèstica i del maltractament habitual.
2. Drets econòmics i assistencials derivats de la comissió de delictes contra la dona.
3. Recursos per a la protecció integral de la dona.
4. Teleassistència.
5. Renda Activa d'Inserció (RAI).
6. Ajuda econòmica específica per a dones víctimes de la violència.
7. Inserció laboral.
8. On cal adreçar-se per accedir als recursos.
Ajuntament de Montserrat