Turís instal·larà elevadors a l’escola i canviarà el sostre del pavelló amb el Pla Edificant

Lunes, 14 de diciembre de 2020 | e6d.es
• Amb una inversió que ascendeix a 179.000 euros

 

L’alcalde de Turís, Eugenio Fortaña, junt a la regidora d’Educació, Isabel Guaita, s’ha reunit amb la directora el CEIP Joaquín Muñoz, Virgínia Sanz, i l’arquitecta Noelia Latorre per tal de planificar les actuacions que afrontarà el centre dins el primer projecte inclòs al Pla Edificant de la conselleria i que ascendeix a 179.000 euros.
“Estes ajudes ens permeten afrontar les obres amb més seguretat, ja que ens ajuden a complementar les tasques de manteniment que van sorgint al llarg de l’any”, explica Fortaña. “Després de reunir-nos amb la direcció del centre hem establert els terminis d’execució per afectar el menys possible l’activitat lectiva”.
Consisteixen en cinc actuacions distribuïdes entre els dos edificis de l’escola. En el conegut com edifici de dalt s'instal•larà un elevador i es condicionarà tot el paviment del pati. Esta darrera intervenció comptarà amb la col•laboració de l’ajuntament que aportarà al voltant de 5.000 euros de recursos propis per tal de poder completar tota la superfície.
Pel que respecta a l’edifici ubicat al costat del poliesportiu també se’l dotarà d’un elevador. Es renovaran els lavabos exteriors ubicats al pati i es canviarà el sostre del pavelló a més de procedir a l’ignifugat de la dita instal•lació.
Ajuntament de Turís