Tres anys després de la seua constitució l’Observatori Ciutadà de l’Aigua es troba completament paralitzat

Viernes, 12 de noviembre de 2021 | e6d.es
• La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública denuncia l’incompliment reiterat dels acords del Botànic2

._000816
El 8 de novembre de 2018, en la passada legislatura, va tindre lloc la “Jornada d’Inici de l’Observatori Ciutadà de l’Aigua de la Comunitat Valenciana” amb l’apertura per part de la Consellera Elena Cebrián i amb distintes ponències com la realitzada per la Presidenta de “L'Observatoire parisien de l'eau”, Graciela Schneier-Madanes, entre d’altres i la participació de representants de nombroses organitzacions i entitats relacionades amb l’aigua i els drets humans.
Aquesta actuació va ser el resultat del compromís del Govern del Botànic 1 que en el Seminari de Govern celebrat a Vinaròs-Benicarló els dies 26, 27 i 28 de 2018, va acordar la constitució de l’Observatori de l’Aigua de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de realitzar una “anàlisi de la situació actual de la gestió de l’aigua en la nostra Comunitat, amb participació ciutadana. Des dels principis de transparència i informació pública, amb l’objectiu de garantir l’accés a l’aigua potable i al sanejament com a dret fonamental a tots les ciutadans de la Comunitat Valenciana, l’Observatori haurà d’analitzar els diferents models de gestió existents d’un servei públic essencial, la seua qualitat, cobertura, accessibilitat, sostenibilitat ambiental, repercussió de costos, equitat i eficiència”.
L’Observatori, encara que es va reunir formalment el 8 de novembre de 2018 i el 12 de març de 2019, no compta a hores d’ara amb una cobertura de jurídica i es troba completament paralitzat, per falta de voluntat de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. No obstant, en la pàgina web de la Conselleria, es troben penjades les ponències de la Jornada d’Inici de fa tres anys, així com un informe del Consell del 22 de març de 2019, sobre l’Observatori en coincidència amb el Dia Mundial de l’Aigua.
Al llarg de la present legislatura han sigut vàries les reunions mantingudes per la Xarxa amb la Conselleria i s’han intercanviat distints documents per donar validesa jurídica a l’Observatori, però des del passat mes de gener en que la Xarxa va lliurar la seua proposta a la Conselleria no s’ha tornat a celebrar cap reunió. El punt de divergència estava en el caràcter jurídic de l’Observatori. Mentre que la Conselleria proposava la creació d’una espècie de Consell de l’Aigua amb representants de distints sectors, la Xarxa defensava la filosofia original de l’Observatori com un organisme consultiu, independent i de participació, constituït per representants de la societat civil sense interessos econòmics, en el que les administracions estan contemplades com observadores, col•laboradores i assessores.
La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública ve reclamant des de fa anys la recuperació de la gestió pública de l’aigua al País Valencià, el reconeixement efectiu dels drets humans fonamentals a l’aigua potable i al sanejament i la protecció dels ecosistemes aquàtics com a garantia de la disponibilitat d’aigua de qualitat. La provisió d’un bé limitat, fràgil i essencial per a tot tipus de vida, incloent-hi la humana, no pot estar sotmesa als criteris del lucre privat sinó que s’ha de guiar per principis de caire social, com ara l’accés universal, la assequibilitat i la solidaritat. Des d’aquesta perspectiva, la gestió del cicle urbà de l’aigua ha de ser eficaç, eficient, sostenible i disposar de mecanismes de transparència i participació pública que garantitzen la rendició de comptes per part dels gestors i permetan el control ciutadà.
Dissortadament, en l’anterior aspecte, no s’ha avançat ni un pas en aquests objectius, incomplint no sols la posta en marxa de l’Observatori Ciutadà de l’Aigua, contemplat com a Mesura 72 de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic, sinó també el compromís de l’Acord del Botànic 2 al seu punt 8, a “l’elaboració de l’Estratègia Valenciana de l’Aigua per a recuperar el bon estat de rius, llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers i garantir el seu aprofitament sostenible i a la creació del Centre Valencià del Cicle Urbà de l’Aigua reforçant les estructures i entitats públiques actuals amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les xarxes de proveïment i sanejament i reforç de la capacitat de depuració i reutilització, així com facilitar mecanismes de transparència i d’assessorament als municipis sobre la gestió del cicle integral de l’aigua.”
A aquesta legislatura li queda ja poc de temps per a donar compliment als compromisos adquirits, pel que des de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública s’insta a la Conselleria a posar-se sense demora a treballar per assolir aquests objectius.
Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica
 
La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua d'Alcoi, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu ._000436

._000517