Tous exigeix a la Conselleria la seua inclusió en el Pla Convivint

Lunes, 13 de marzo de 2023 | e6d.es
• Per a construir el Centre de Dia per a majors

._000626
L'alcalde de Tous, Cristóbal García; el regidor de Serveis Socials, Juanra Báguera; i el tècnic de Serveis Socials de l'Ajuntament es van reunir ahir dijous amb la Directora General d'Infraestructures i Serveis Socials i la Cap d'Arquitectura de l'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Generalitat Valenciana per a exigir-los la inclusió de la localitat en el Pla Convivint i així activar la posada en marxa del Centre de Dia per a Majors que està previst construir a Tous. L'Ajuntament ja ha posat en marxa els estudis previs i va demanar que si alguna localitat es dona de baixa en el Pla Convivint, que li la substituïsca per Tous. En cas contrari, que li l'incloga en el nou pla.
L'Ajuntament busca amb això construir un Centre de Dia que ampliarà, un poc més, el servei i la protecció de les persones majors de la localitat.
El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials ha de dotar-se d'infraestructures públiques que li asseguren la capacitat de proveir d'aquestes places mitjançant una estructura, funcional i territorialment integrada i desplegada en el conjunt dels departaments de serveis socials, per a garantir l'articulació del territori, la proximitat a les persones i el vessant comunitari.
L'envelliment de la nostra societat és un dels majors reptes del segle XXI. D'acord amb les estimacions del Portal Estadístic de la Generalitat, la població major de 65 anys passarà en els pròxims 15 anys de suposar menys del 20% al 25% del total, superant en algunes comarques el 40% dels seus habitants. Donar un cap de bestiar- posat a les seues necessitats passa per millorar els serveis d'ajuda a domicili i la teleassistència, així com la resta de prestacions reconegudes per la Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència.
Ajuntament de Tous

 

._000049VD