| Edición diaria núm: | Año: 10 | Noticias: | Fotografías: | Comentarios de usuarios:

Viernes, 26 de octubre de 2018

POBLACIONES » Sollana » Educación y formación » Subvenciones y ayudas

Sollana obri el termini per a sol·licitar les ajudes al transport públic per a estudiants 2018-2019

Fins al pròmix 20 de novembre

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure i facilitar l'accés a l'ensenyament dels estudiants de Sollana-El Romaní mitjançant una ajuda econòmica per a sufragar part dels costos de desplaçament fins als seus centres d'estudis. El període de presentació de sol·licituds, començarà amb la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Bases reguladores de les ajudes al transport públic per a estudiants de Sollana-El Romaní durant el curs acadèmic 2018-2019. El període de presentació de sol·licituds, començarà amb la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Els requisits per acollirse a estes ajudes seran els següents:
Estar empadronats en el terme municipal de Sollana-El Romaní, almenys, amb un any d'antelació a la data en la qual s'inicia el termini de presentació de sol·licituds.
Posseir la nacionalitat espanyola, d'un dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat que forme part de l'Acord sobre l'Espai Socioeconòmic Europeu.
Posseir la targeta de residència a l'Estat espanyol o en un dels Estats membres de la Unió Europea o en un Estat que forme part de l'Acord sobre l'Espai Socioeconòmic Europeu.
Estar matriculat, en almenys el 50% d'un curs lectiu per al curs acadèmic 2018-2019, en qualsevol centre autoritzat en el següents àmbits:
Ensenyaments universitaris adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES) que condueixen a l'obtenció de títols oficials de grau o màster.
Ensenyaments universitaris que condueixen a l'obtenció dels títols oficials de grau, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
Estar matriculat al curs acadèmic 2018-2019 en qualsevol centre autoritzat en els següents àmbits:
Ensenyaments oficials de cicles formatius de grau mitjà o superior, fora del municipi de Sollana.
Ensenyament oficial de batxillerats i formació de persones adultes (Graduat ESO adults)
Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria la realització de formació no reglada, cursos d'especialització, cursos propis de les universitats, així com la realització, exclusiva, del projecte final de carrera, grau o màster i les pràctiques externes.

No podran obtenir la condició de beneficiàries
No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones sobre les quals concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, consistent en:
Haver sigut condemnat per sentència ferma a la pena de la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques segons aquesta Llei o la Llei General Tributària.
Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver sigut declarada insolvent en qualsevol procediment, trobar-se declarada en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver sigut inhabilitada segons la Llei Concursal sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
Haver donat lloc, en cas que haguera sigut declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
Estar sotmesa la persona física, els administradors de societats mercantils o aquells que ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, a algun dels supòsits de la Llei 12/1195, de l'11 de maig, de les Incompatibilitats del Membres del Govern de la Nació i dels Alts càrrecs de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establits en la mateixa i en la normativa autonòmica que regula aquestes matèries.
No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determina reglamentàriament.
Tenir la residència fiscal en un país de territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determina.

La documentació que cal presentar 
La documentació que cal presentar per a poder ser beneficiari d’estes ajudes serà la següent:
La sol·licitud, que d’adjunta com a annex I a les bases, degudament emplenada, que haurà de ser signada per la persona sol·licitant de l'ajuda o, en cas que aquesta siga menor d'edat, per la persona que la represente legalment.
Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent del sol·licitant.
Fotocòpia de la matrícula oficial de la sol·licitant per al curs 2018-2019 on s'acredite el centre, la titulació, el curs a realitzar, els crèdits i el cost d’aquesta.
Document acreditatiu, si és el cas, d'haver sol·licitat o obtingut altres ajudes, subvencions o beques per al transport.
Document de manteniment de tercers, que es pot obtindre a la web sollana.es (https://goo.gl/6Thf3y) o a les oficines del Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Aquest haurà de ser segellat per l'entitat financera per a acreditar que la sol·licitant és la titular del compte corrent en què desitja que se li abone l'ajuda, en cas de ser concedida. Per a les persones sol·licitants menors d'edat, la titular del compte haurà de ser la persona que el represente legalment. Per al cas de guarda i custòdia compartida, acreditarà la titularitat del compte aquell progenitor amb qui el menor estiga empadronat.
Certificats d'estar al corrent davant de l'Agència Estatal Tributària i de la Seguretat Social.
Còpia compulsada del justificant de pagament del mitjà de transport utilitzat (factures de: abonaments, bitllets, combustible, etc.)
El règim de concessió d'aquestes ajudes serà mitjançant concurrència competitiva, per el import que estableixen les bases i en qualsevol cas condicionades al nombre de sol·licitants que reunisquen els requisits d’accés i en funció del crèdit disponible en la partida corresponent del pressupost municipal.
La vigència d'aquestes bases es refereix al curs acadèmic 2018-2019 i les despeses aniran amb càrrec a l'aplicació pressupostària “320-48000. AJUDES AL TRANSPORT ESCOLAR", dotada amb 19.930,00 € en el pressupost municipal de l'Ajuntament de Sollana que es troba prorrogat per a l'exercici 2018.
Els Certificats d'estar al corrent enfront de l'Agència Estatal Tributària els pots aconseguir ací: http://bit.ly/1uhLXTl  i el la Seguretat Social ací: http://bit.ly/2zbmm8d . Cal aportar-los fins que l’Ajuntament dispose de la plataforma necessària per a recaptar les dades.


Ajuntament de Sollana 

._000300

._000349
El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
  • 0Comentario
    Imprimir Enviar a un amigo

Noticias similares

AÑADIR UN COMENTARIO

* Escribe en cifra el resultado de la suma en el campo.

* Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

* La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

* El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador. * Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto,    ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de    apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos. * EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario, ni se hace responsable de las opiniones    vertidas. * Se recomienda no abusar de las mayúsculas ni de abreviaturas. * Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. * No se admiten comentarios de carácter publicitario.