S'inicia la reforma de la Llei d'Espectacles 'per a tancar els prostíbuls que s'amaguen com a establiments d'oci i multar als clients'

Sábado, 19 de marzo de 2022 | e6d.es
• La Comunitat Valenciana serà la primera "a obrir el procés per a abolir la prostitució a Espanya"
._000690
La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va anunciar que havia signat la resolució d'inici per a la reforma de la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Generalitat, de manera que es puga sancionar amb multa i clausura del local aquells establiments que, "camuflats amb llicències per a hostaleria o oci, permeten o afavorisquen l'exercici de la prostitució".
Aquesta és una de les deu mesures que la consellera va detallar i que han sigut elaborades pel Fòrum Valencià per a l'Abolició de la Prostitució que, durant l'últim any, ha reunit a més de 30 persones expertes de tots els àmbits.
Per a la consellera, el Fòrum "ens ha permés confeccionar un diagnòstic precís sobre la prostitució en la Comunitat Valenciana i ha aportat propostes per a definir deu accions d'una estratègia abolicionista per a lluitar contra aquesta forma de violència de gènere".
Les deu mesures inclouen reformes normatives en l'àmbit estatal, autonòmic i local, així com iniciatives assistencials per a les dones prostituïdes i accions de formació i sensibilització, tant per als professionals que estan en contacte amb aquestes dones com de la ciutadania en general.
En l'àmbit de les competències de la Generalitat, la consellera va explicar que "aquest mateix matí he signat la resolució d'inici per a la reforma de la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics" amb la qual es podrà "perseguir i sancionar als propietaris de bordells que s'amaguen després de façanes de negocis hostalers o d'oci".
Per a això, en la reforma es contempla la sanció amb multa i clausura del local aquells establiments que permeten o afavorisquen l'exercici de la prostitució.
El tancament s'estendrà, fins i tot, en el cas que el responsable haja cessat en l'activitat i siga un altre qui sol·licite l'obertura. També es prohibiran els espectacles i activitats públiques que inciten o fomenten la prostitució o qualsevol forma d'explotació sexual i s'estableix com a sanció administrativa la demanda de sexe pagat tant en locals i establiments públics com en les carreteres que són competència de la Generalitat.
Una altra proposta destacada del decàleg és la modificació de la llei autonòmica contra la violència sobre la dona perquè reconega a les dones prostituïdes com a víctimes de la violència de gènere, "la qual cosa garantirà l'accés d'aquestes dones a tots els drets i recursos assistencials que protegeixen les víctimes del terrorisme masclista", segons la consellera.
A més, la titular de Justícia del Consell va anunciar que el seu departament elaborarà un Model Únic d'Ordenança Abolicionista "que s'oferirà a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana i que tractarà la prostitució com una mena de violència de gènere i no com un problema d'ordre públic, sancionant al puter i protegint la víctima tal com va ocórrer la setmana passada en la localitat valenciana d'Albal".
D'altra banda, en el decàleg es proposa augmentar el parc públic d'habitatges "i que es considere a les dones prostituïdes com un col·lectiu prioritari" per a accedir a aquests recursos residencials.
També s'advoca pel reforç dels recursos formatius per a oferir eixides soci laborals a aquestes dones mitjançant itineraris específics per la seua condició de víctimes de prostitució i, finalment, potenciar el programa ALBA de la Generalitat per a l'eixida de l'explotació sexual i estendre la seua acció perquè siga accessible a qualsevol víctima de la prostitució en la Comunitat Valenciana.


La necessitat d'una llei integral i reformes estatals
Bravo va assegurar que "és conscient" que "donat la complexitat del problema" no es podia "solucionar-lo en solitari". Per això va explicar que el decàleg inclou "instar el Govern i a les Corts Generals" a l'aprovació d'una Llei Integral per a l'Abolició de la Prostitució "ja que és la resposta més contundent per a erradicar aquest tipus de violència de gènere".
Per a la consellera, amb la seua aprovació, "donarem compliment al que estableix el Conveni d'Istanbul que va ser ratificat per Espanya i que reconeix a les dones prostituïdes com a víctimes de la violència de gènere".
Per aqueix motiu, "la llei ha d'actuar en tres direccions", segons la consellera. En primer lloc," la persecució del proxenetisme en totes les seues formes", la qual cosa comportarà la introducció de nous tipus delictius en el Codi Penal com la Terceria Locativa (el lloguer d'espais per a la compra de sexe) o el rufianismo (la inducció a la prostitució per part de la parella sentimental de la víctima).
En segon lloc, la sanció penal de la demanda i compra de sexe "perquè és evident que si existeix la prostitució no és perquè hi ha dones que embenen el seu cos, sinó milions d'homes disposats a comprar". Finalment, "la protecció i consideració de totes les dones en situació de prostitució com a víctimes de violència de gènere, amb tot el que això implica", la qual cosa suposarà la modificació de la Llei orgànica de Violència de Gènere de 2004; la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta de 1996 i la Llei de l'Estatut de la Víctima del Delicte de 2015.
Per a la consellera, l'aprovació d'aquesta llei integral, a més, ha d'incorporar modificacions normatives com la reforma de la llei d'Estrangeria per a incloure una via extraordinària de regularització de les dones víctimes de prostitució; l'eliminació del requisit de col·laboració de la víctima en la investigació per a accedir al retorn assistit o a la regularització; la creació d'itineraris de regularització d'estrangeres per a l'obtenció de permisos de residència i treball i l'eliminació de la sanció administrativa que es recull en la Llei de Seguretat Ciutadana per a les dones que es veuen obligades a exercir la prostitució.
"Estem ja el camí perquè la Comunitat Valenciana siga la primera autonomia a obrir el procés per a abolir la prostitució a Espanya. Un procés en el qual aportem mesures concretes, reformes legals i propostes viables per a acabar amb aquesta mena de terrorisme masclista", va concloure Gabriela Bravo.
G. V.

._000606
._000733