Segons Units per Carcaixent, 'l'alcalde va encarregar un informe a la carta per a aprovar la pujada de l'IBI'

Miércoles, 26 de febrero de 2020 | e6d.es
• UxC està ultimant la denúncia per a sol·licitar l'anul·lació de tots els acords acordats en el Ple, per considerar vulnerats els drets dels regidors

._000625
El passat 30 de desembre es va celebrar a Carcaixent un Ple extraordinari i urgent per a aprovar definitivament les ordenances de IVTM, IAE, IBI i la taxa de fem. El grup municipal de Units per Carcaixent va presentar un escrit de reclamació contra l'acord d'aprovació de les citades ordenances, eixa reclamació havia de ser resolta en eixe Ple.
Per a la resolució de les al•legacions es va encarregar un informe a una empresa externa, perquè l'informe del secretari municipal semblava que donava la raó en alguna de les qüestions plantejades per la portaveu de Units per Carcaixent Ana Calatayud, i l'equip de govern va considerar convenient tindre un altre informe que fora més favorable a les seues pretensions. Estos últims dies hem tingut coneixement que eixe informe va costar a l'erari públic quasi 1.000 euros.
En la nostra opinió l'encàrrec d'este informe jurídic extern és totalment reprotxable i incongruent amb els criteris d'eficàcia, imparcialitat i legalitat; perquè l'Ajuntament compta amb un secretari municipal per a realitzar aquest tipus d'informes i que a diferència dels informes d'empreses externes, l'informe del funcionari és imparcial i el seu valor està en directa connexió amb eixa independència i imparcialitat que mana la Constitució.
L'equip de govern de Carcaixent va encarregar este informe extern, perquè l'informe realitzat pel secretari municipal no els agradava, donava la raó a part de les nostres al•legacions i això no podien admetre-ho, perquè suposava saltar-se la Llei. Van decidir en lloc de botar-se-la, interpretar-la, utilitzar una “perxa” com és l'informe extern per a poder aprovar definitivament les ordenances, entre les quals es trobava la de l'IBI que suposa un increment molt considerable en els rebuts per a l'any que ve.
Per a l'equip de govern, “el fi justifica els mitjans”.Com els mals polítics, acudeixen als informes “a la carta” per a aconseguir els seus objectius, primer tiren la fletxa i després manen a l'informe perquè dibuixe la diana al seu voltant.
No dubtem de la professionalitat de l'empresa que va realitzar l'informe, però sí que dubtem de la seua imparcialitat. El que paga, mana.
Estem davant un cas clar mal ús de diners públics, ja que este informe extern no era necessari, perquè existeix servei jurídic a l'Ajuntament que va fer el seu treball, però l'alcalde va decidir sortejar eixos informes tècnics dels funcionaris municipals i reclamar l'antídot d'un “informe extern” per a desvirtuar els informes dels tècnics municipals que li resultaven poc còmodes per als seus objectius, la qual cosa es diu, no valorar als tècnics municipals quan no interessa el que diuen.
No sabem si el Sr. Alcalde sap que els informes municipals disfruten de major solvència, perquè un funcionari és responsable dels seus informes però una consultora externa "se'n va de rosetes" si el seu informe és errat o censurat ulteriorment per ells Tribunals. L'única cosa que ha aconseguit, de moment, a més de malgastar diners públics, és poc més del que s'aconsegueix amb alguna beguda energètica, “donar ales” al seu objectiu de pujar l'IBI a Carcaixent.
Units per Carcaixent està ultimant la denúncia per a sol•licitar l'anul•lació de tots els acords acordats en el Ple per considerar vulnerats els drets dels regidors, representants dels ciutadans i la Llei.
Units per Carcaixent

OFICINES RECOMANADES DE CAIXA POPULAR A LA RIBERA


        

        
._000006