Segons Més Algemesí, l’informe jurídic diu que la factura dels 28.100 no deuria haver-se abonat

Sábado, 1 de noviembre de 2014 | e6d.es
• Paradoxalment l’informe innecessari que ha encomanat l’alcalde dóna la raó en tot al col•lectiu i desmunta les mentides de l’equip de govern

M+S ALGEMESÍno pot més que mostrar el seu màxim estupor perquè l’informe que li va a costar al contribuent 6.050€ i que el Sr Alcalde encomanà de manera totalment anormal i arbitrària, haja servit per donar-nos la raó. L’esmentat informe contradiu i desmunta les tesis que han defès tant l’equip de govern i deixa clar que quan nosaltres, fent-nos ressò de l’informe negatiu de la Interventora, criticàrem la forma en que s’havia gestionat i pagat la factura teníem raó.
No hem posat mai en qüestió que l’Ajuntament es faça càrrec de la defensa jurídica dels funcionaris, i molt menys en aquest cas. És evident que això no ho ha de pagar el funcionari. El que sempre hem posat en qüestió ha estat la manera poc transparent que ha tingut l’equip de govern d’assumir dita defensa i tot el transfons que hi subjau. Amb l’informe l’equip de govern pretén desviar l’atenció cap al funcionari i posar-lo en entredit, sense recordar que el propi Sr Alcalde encarregà uns serveis judicials per defensar el seu honor seguint exactament el mateix procediment que ara l’informe qüestiona.
Aquest conclou que “l’Ajuntament podria haver desestimat el pagament de la totalitat de la factura”, que al capdavall és el que conclou també l’informe d’intervenció i el que demanà personalment el portaveu de M+S ALGEMESÍ. No obstant això el propi informe admet, a l’igual que els informes anteriors, que una vegada cobrada de l’assegurança l’import correcte de la factura (9.733,94,€ molt lluny dels 28.100€) l’ajuntament ha assumit de facto la defensa jurídica del funcionari, adquirint la factura un caràcter contractual entre l’ajuntament i el despatx, no entre el despatx i el funcionari. No oblidem, però, que la pròpia factura dóna fe de la relació contractual entre l’ajuntament i el despatx quan indica que s’efectuauna rebaixa del 20% ·”en atenció a l’Alcaldia”.
Però a més, el propi informe deixa ben clar que el procediment seguit per reconduir mínimament el tema i evitar que la defensa del funcionari li costara diners al contribuent, no era el més adequat. El 8 d’abril M+S ALGEMESÍpresentà una instància sol·licitant que, en lloc de seguir el procediment de “rectificació d’error material”, que és el que s’ha seguit, s’aplicara l’article 103 de la llei 30/1992 i s’encetara un procediment de declaració de lesivitat. Doncs ara l’informe encarregat afirma que “entenem que la tramitació d’un expedient de declaració de lesivitat hagués estat tal volta el procediment adequat”. Cal dir que no se’ns feu cas, perjudicant, doncs els interessos dels ciutadans.
Doble “tiró d’orelles” del gabinet jurídic al procedir de l’Ajuntament d’Algemesí que li costarà al contribuent 6.050€ quan li podria haver costat zero euros si tinguérem un equip de govern que li fera cas a M+S ALGEMESÍ i no actuara de manera irracional i cega.
L’Ajuntament d’Algemesí està sumit en una profunda crisi de govern on els governants no es fien dels funcionaris. El simple fet d’encomanar aquest informe extern, quan l’informe del Secretari de 22 de juliol indicava que el tema estava administrativament tancat, és, a més d’una mostra de desconfiança envers el Secretari, el millor símptoma que els polítics no confien en uns tècnics que han actuat sempre amb el màxim respecte a la llei, cosa que no es pot dir dels polítics.
El pitjor de tot és que pagarem 6.050€ per un informe que acaba “aconsellant” implícitament al despatx que facturà els 28.100€ que actue per la via civil contra el funcionari per reclamar-li a ell els diners que se li feu tornar. A més de dubtar que eixa reclamació prosperase, considerem que hem encomanat un informe que és un “tirar-se pedres contra la teulada”, ja que si això passés, de la defensa del funcionari deuria de fer-se càrrec el propi ajuntament, entrant així en un bucle perjudicial pel ciutadà.
M+S ALGEMESÍ no pot més que estar “al·lucinat” amb un equip de govern que encarrega un informe que li lleva la raó a ell i ens la dóna a nosaltres i que li crea problemes perquè aconsella al despatx actuar contra el funcionari, és a dir, contra l’Ajuntament. Més ineptitud junta en uns governants és difícil de veure, ineptitud que ens costarà 6.050€. Pagar i plorar.
M+S ALGEMESÍ