Sanitat actualitza el protocol d'interrupciˇ voluntÓria de l'embarÓs per a optimitzar l'atenciˇ a les dones en la Comunitat Valenciana

MiÚrcoles, 25 de enero de 2023 | e6d.es
• Es podrÓ implantar el DIU desprÚs de la IVE quir˙rgica en els centres concertats a les dones que ho desitgen en un mateix procediment

._000733
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha revisat i actualitzat el protocol de coordinació assistencial davant la sol·licitud d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE). L'objectiu és continuar garantint l'accés a aquesta prestació sanitària finançada amb fons públics en condicions d'equitat, així com impulsar les IVE en centres de la xarxa pública, garantir la gratuïtat de la sedació encara que es realitze en un centre concertat i millorar l'atenció global a la dona en tot el procés.

La Comunitat Valenciana compta amb una xarxa composta per 81 Centres de Salut Sexual i Reproductiva (CSSR) que canalitzen les sol·licituds, assessoren les dones sobre el mètode d'interrupció voluntària de l'embaràs més adequat en cada situació, orienten sobre anticonceptius i realitzen un seguiment post-IVE.

Des d'aquests Centres de Salut Sexual i Reproductiva, com recull el document, les dones són derivades a la sanitat pública de manera preferent per a la realització del procediment. En cas de no poder realitzar-se, es remeten a les clíniques concertades disponibles. Tota l'atenció inicial, assessorament, anticoncepció i seguiment posterior es realitza en els CSSR.

Les últimes dades consolidades es refereixen a l'any 2021, quan va haver-hi 8.099 IVE en la Comunitat Valenciana. La taxa en dones de 15 a 44 anys va ser de 8,7 per mil.

En termes generals, més del 70% del total d'IVE en la Comunitat Valenciana se sufraga amb fons públics; la resta de casos són dones que acudeixen directament a la xarxa privada.

El protocol exposa a més que, si és necessari iniciar l'anticoncepció, es faça preferentment amb un mètode de llarga duració, bé un DIU bé un implant segons les circumstàncies.

En aquest punt, s'introdueix la possibilitat de posar el DIU de manera immediata en les clíniques concertades, després de la intervenció de la IVE quirúrgica, en els casos en què es complisquen els criteris. D'aquesta manera, s'unifiquen els dos procediments en un mateix acte mèdic en benefici del benestar de la dona.

Respecte a la sedació, el protocol estableix que tota dona que ho desitge tindrà dret a sedació independentment d'on es realitze el procediment.

L'actualització del protocol detalla, a més, els requisits que han de complir els centres sanitaris de titularitat privada per a poder realitzar IVE amb sedació i els procediments que el seu personal ha de seguir.
Generalitat Valenciana