PP i Compromís rebutgen la reducció de plusvàlues en l’Alcúdia

Jueves, 31 de octubre de 2019 | e6d.es
• "Tant el PP com Compromís continuen sense fer cas d’allò què ens ha demanat la ciutadania"
._000520

._000626
En cap dels dos partits que conformen l’oposició al govern municipal de l’Alcúdia ha trobat recolzament a la proposta del Grup Municipal Socialista per fer justícia amb una de les qüestions que més clarament ens han demandat els veïns i les veïnes de l’Alcúdia: la reducció de les plusvàlues per herències. Tant el PP com Compromís continuen sense fer cas d’allò què ens ha demanat la ciutadania.
En el cas del PP, res nou. Sí estan d’acord en eliminar les plusvàlues, però també volen eximir del pagament als bancs i als fons buitre. Això no es pot tolerar, els socialistes de l’Alcúdia tenim clar que tots aquells que guanyen diners amb l’especulació han de pagar els tributs que els pertoca. Així ho pensem i, conseqüentment, així legislem.
El cas de Compromís és més pervers. En seu seu afany per ser més papistes que el Papa han al•legat contra la reducció de plusvàlues, emparant-se en qüestions formals i argumentant que la proposta socialista beneficiava, també, als bancs. El món al revés.
Des del Grup Municipal Socialista pensem que han comés un error de càlcul molt greu, perquè la seua al•legació té dos conseqüències immediates que afecten directament als veïns i veïnes. La primera, que a data de hui ja es podria aplicar la bonificació, cosa que ara es tindrà que ajornar, per qüestions administratives, fins ben entrat el 2020. És a dir, si un resident a l’Alcúdia té la desgràcia que li falte un familiar en les pròximes setmanes, li va a costar, probablement, pagar el 100% de la plusvàlua.
La segona: es restringirà substancialment el grup de familiars que es podran beneficiar de les bonificacions. No tindran dret els germans, els nebots o les parelles de fet.
Per què tot això? També per dos motius. Un, perquè els socialistes demanàrem als tècnics de l’ajuntament que feren la interpretació més àmplia possible de la normativa que regula les plusvàlues. Compromís ha fet el contrari, ha exigit la més ortodoxa i no hem tingut més remei que acceptar-la. Perquè si no ho fem acabarem en els tribunals i es demorarà més l’aplicació.
I l’altre: perquè Compromís es pensa que la redacció que hem donat els socialistes a la norma beneficia els bancs i els fons especuladors, demostrant el seu profund desconeixement de la realitat social del nostre poble i, sobretot, que no s’han parat a pensar que ningú no nomena hereu al banc, ni als fons buitre.
Amb la redacció de la norma vam voler beneficiar als veïns i veïnes, als qui tenen la desgràcia de perdre un familiar per tal que no tingueren que pagar plusvàlua, al temps que impedíem que altres entitats es beneficiaren de les bonificacions. Sembla que ni el PP ni Compromís estan d’acord amb això.
PSPV-PSOE l'Alcúdia
._000663

._000696
._000654