Parats, famílies nombroses i jubilats tindran l'aigua bonificada a Almussafes

Sábado, 11 de enero de 2014 | e6d.es
• Estos veďns veuran reduďda la tarifa pel consum d'aigua entre 7 i 24 euros trimestrals

._000243
Tal com es va anunciar a mitjan passat mes d'octubre, l'Ajuntament d'Almussafes ha triat el primer ple ordinari del nou any per a introduir una disposició addicional al reglament de servicis de l'aigua potable i manteniment de clavegueram de la localitat, en la que s'establixen bonificacions en les tarifes de consum als col•lectius més desfavorits. De fet, els jubilats i pensionistes, les famílies nombroses i intergeneracionals i les famílies en desocupació ja poden acollir-se a estes ajudes econòmiques, que es van a aplicar en tots els rebuts que es cursen durant el 2014. Esta iniciativa de reducció dels rebuts part d'una promesa anunciada per l'equip de govern quan s'estava duent a terme la instal•lació dels comptadors en la localitat. El règim tarifari del servici de subministrament d'aigua potable i manteniment del clavegueram durant tot un any, sumat a les nombroses actuacions executades per l'ajuntament en la xarxa, han donat com resultat una disminució notable del consum global d'aigua en el nucli urbà, per la qual cosa des del consistori municipal es planteja ja la necessitat fer efectives les bonificacions durant el present any, una mesura que es complementa, així mateix, la campanya de distribució gratuïta de filtres reductors d'aigua en tots els punts de subministrament del nucli urbà, que s'està desenrotllant durant les últimes setmanes.
Històricament, en el nucli urbà d'Almussafes no existien comptadors d'aigua potable, sent el propi ajuntament el que sufragava el cost de consum tant dels immobles particulars com de les xicotetes indústries i comerços amb activitat empresarial. Després d'eixe llarg període de desregulació i per a aconseguir complir amb el principi de sostenibilitat ambiental i amb les recomanacions establides en el document de diagnosi de l'Agenda 21 Local, aprovada per unanimitat pel ple l'any 2009, el consistori municipal va implantar, via concessió administrativa, el règim tarifari del servici de subministrament d'aigua potable i manteniment del clavegueram.
A l'octubre del 2012, tots els immobles, comerços i indústries del nucli urbà del municipi d'Almussafes disposaven ja dels corresponents comptadors, que es van instal•lar durant uns quants mesos per part de l'empresa adjudicatària del servici. Esta acció ha permés que durant l'any 2013 s'haja produït una reducció substantiva de la quantitat d'aigua consumida en la localitat, a més d'haver solucionat nombroses problemàtiques de fugues en la xarxa. A esta iniciativa, cal sumar un altre tipus d'accions, com la sectorització de la xarxa de l'aigua potable i la instal•lació de vàlvules de control, mesures que han format part del procés del control del consum d'aigua desenrotllat per part de l'ajuntament des de l'any 2009.
De fet, en el 2008 només en el nucli urbà es van consumir 1.384.010 metres cúbics d'aigua, una xifra que després de l'aplicació de les esmentades mesures es va reduir gradualment, situant-se el consum en el 2009 en 1.264.710 metres cúbics, en el 2010 en 1.158.340 metres cúbics i en el 2011 en 950.390 metres cúbics.
La instal•lació dels comptadors de control i el pagament de l'aigua per part dels veïns de la localitat ha permés, així mateix, una major consciència social i responsabilitat quant al consum, que en el 2012 s'ha establit en 817.880 metres cúbics.
S'ha observat que el consum al llarg d'estos últims anys ha permés una reducció progressiva anual de fins a 550.000 m3, és a dir 550 milions de litres menys consumits que en 2008, a pesar de l'increment quant a nombre d'habitants. De fet, Almussafes ha passat d'un consum mitjà per persona i dia de més de 450 litres, a un consum d'aproximadament 250 litres que, manifesten fonts municipals, “és molt més racional, encara que considerem que encara s'ha de reduir sensiblement, ja que la mitjana espanyola s'establix en 170 litres per persona i dia”. Per això, a finals del passat mes de novembre, el consistori municipal va invertir 15.000 euros en l'adquisició airedadors, és a dir, filtres reductors del consum, que durant l'últim mes de l'any s'han distribuït entre la pràctica totalitat dels 4.373 punts de subministrament d'aigua potable del nucli urbà. Amb esta iniciativa pionera s'ha donat un pas més per a aconseguir un ús més racional i sostenible del consum d'aigua en vivendes i plantes baixes fins en un 50 per cent.
No obstant això, tal com va assenyalar l'edil de Medi Ambient, Jesús Salesa, durant la sessió plenària celebrada ahir dijous, “som conscients que en l'actual conjuntura econòmica la mesura implantada afecta negativament certs col•lectius més sensibles des del punt de vista social i econòmic i l'estat de benestar obliga que des dels poders públics garantim que eixos col•lectius més desfavorits reben bonificacions i prestacions públiques adequades”.

Rebuts més barats
Els jubilats i pensionistes d'Almussafes titulars la pòlissa de subministrament, la unitat familiar de la qual no supere uns ingressos anuals equivalents a 3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) i no convisquen amb altres persones amb rendes contributives podran mantindre una quota del servici d'aigua potable i de clavegueram fixa, a més de beneficiar-se del primer escaló del servici, establit en 24 m3. “Amb això, este col•lectiu podrà veure reduït el seu rebut trimestral fins en 15 euros”, destaca l'edil delegat de Medi Ambient.
Així mateix, per a les famílies nombroses i aquelles catalogades com intergeneracionals, per tractar-se de cinc o més persones de diferents generacions convivint en una mateixa vivenda, es mantindrà una quota del servici d'aigua potable i de clavegueram fixa, a més d'abonar el segon escaló de consum a preu del primer. L'estalvi en la tarifa trimestral per a este cas podrà situar-se en quasi 8 euros.
Els desocupats sense prestació o amb subsidi que siguen titulars d'un únic subministrament i la unitat familiar dels quals no supere uns ingressos anuals equivalents a 3 vegades l'IPREM, també podran veure reduïda la seua tarifa en aproximadament 15 euros, ja que se'ls poden aplicar les mateixes bonificacions que als jubilats i pensionistes.
Finalment, els desocupats amb família nombrosa seran els més beneficiats, ja que poden tindre un estalvi trimestral de fins a 24 euros.
“Des de l'ajuntament elaborarem un padró d'usuaris bonificats que es mantindrà actualitzat i del qual es traslladarà a l'empresa subministradora perquè aplique la bonificació en la factura a expedir als usuaris del servici”, conclou Salesa.
Ajuntament d'Almussafes