Nou de cada 10 menjadors escolars ja serveix menús especials per motius de salut i raons culturals o religioses

Sábado, 11 de septiembre de 2021 | e6d.es
• Els menús s'adeqüen de forma generalitzada a les racions setmanals de peix, precuinats, verdura i fruita que marca l'estratègia nacional

._000690
Quasi tots els centres escolars de la Comunitat Valenciana serveixen ja menús especials per motius de salut (al·lèrgies, intoleràncies…) o raons culturals o religioses. A més, per a garantir que compleixen les directrius nutricionals i de seguretat alimentària, Sanitat realitza inspeccions periòdiques.
En el marc del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana i dins del Programa de Vigilància Sistemàtica d'Establiments Alimentaris, durant 2020, els serveis d'inspecció de seguretat alimentària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública van realitzar visites d'inspecció a uns 2.300 menjadors de centres educatius (de 0 a 3 anys, de Primària i d'Educació Secundària Obligatòria), tant de titularitat pública com privada.
La gestió del servei de menjador d'aquests centres escolars pot ser pròpia, externalitzada o contractada i mixta. Uns centres disposen de cuina in situ i altres recorren a cuines centrals.
L'objecte de les visites dels serveis d'inspecció de seguretat alimentària és comprovar l'adequació a la normativa i adoptar les mesures necessàries per a garantir el seu compliment. Els aspectes inspeccionats comprenen, entre altres, l'estat i manteniment de les instal·lacions i equips, els sistemes d'autocontrol implantats, la manipulació i conservació dels aliments, la formació del personal, el control de residus i plagues i el compliment de les disposicions sobre al·lergògens.
Les mesures més comunes que s'adopten en cas d'incompliment són instar l'esmena immediata, concessió de terminis amb adopció de mesures preventives i requeriments de documentació. En casos d'incompliments reiterats o de més gravetat, les mesures adoptades poden ser la incoació d'expedient sancionador i en casos molt greus, l'adopció de mesures especials com la immobilització de productes, la suspensió de l'activitat o la intervenció de mitjans materials o personals (en 2020, no s'ha donat cap cas en l'activitat de menjador escolar). En qualsevol cas, la determinació d'incompliments comporta la realització de visites de seguiment per a comprovar la seua esmena.
També es van analitzar diferents paràmetres microbiològics en 79 mostres dels menús i els resultats van ser satisfactoris.
A més, des del curs 2016-2017, es duu a terme un programa específic d'avaluació de la qualitat nutricional de l'oferta alimentària en centres escolars de Primària i ESO, uns 1.300 centres de la Comunitat Valenciana, que fonamentalment pretén conéixer l'adequació de l'oferta alimentària als referencials nacional i autonòmic.
L'avaluació de la qualitat nutricional dels menús que se serveixen en els centres escolars va concloure l'any passat que es compleixen majoritàriament les recomanacions setmanals de l'Estratègia *NAOS, d'abast nacional, per a llegums i peixos (mínim 1 ració) així com per a precuinats (màxim 1 ració). En huit de cada deu centres, l'oferta de verdures (mínim 4 racions) és correcta. Així ocorre també en set de cada deu centres per a la fruita fresca (mínim 4 racions).
En relació amb les recomanacions mensuals de la Guia per als Menús en Menjadors Escolars, elaborada per una comissió tècnica *multidisplinar de les conselleries de Sanitat i Educació en col·laboració amb el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (pediatres, tècnics de salut pública i seguretat alimentària, personal d'educació), va haver-hi un elevat compliment respecte a l'oferta de precuinats (màxim 6 racions al mes), fritades (màxim 5 racions) i salses (màxim 4 racions).
En més de huit de cada deu centres es van complir també les recomanacions per a ous (4-8 racions), creïlles (4 racions) i peix (mínim 4 racions).
Ara bé, l'oferta en els menús de llegums (mínim 8 racions) i fruita fresca (mínim 18 racions) va ser insuficient en sis de cada deu centres i la de verdures (mínim 18 racions), en cinc de cada deu. Es va excedir l'oferta de cereals (8 racions) en huit de cada deu centres i la de carns (màxim 8 racions), en sis de cada deu centres.
Respecte a la inclusió de productes de temporada i de producció ecològica, més de la meitat dels centres de titularitat de la Generalitat ja es proveïa d'almenys un 40% de fruites i hortalisses fresques de temporada en la Comunitat Valenciana i d'almenys un 3% d'aliments de producció ecològica, en la seua majoria d'origen vegetal, millorant respecte al curs anterior el compliment del que s'estableix en el Decret 84/2018 de l'oferta de productes vegetals frescos i de temporada i d'aliments de producció ecològica en centres escolars de titularitat de la Generalitat.
Les actuacions en els menjadors escolars comporten així mateix la comprovació de la coincidència del menú servit amb l'informat i, en aquest sentit, els serveis de control oficial de Seguretat Alimentària van constatar que, en tots els casos, eren nutricionalment equiparables. Finalment, en més de nou de cada deu centres es van servir diàriament menús especials per motius de salut i en més de huit de cada deu, menús per raons culturals o religioses. 
Generalitat Valenciana


._000625
._000600