M+s Algemesí presenta una moció per millorar les escoles infantils municipals

Lunes, 18 de enero de 2016 | e6d.es
• "Demanem formar els consells escolars, que s’integren al municipal, la creació d’una pàgina web pròpia i que se’l dote d’una APP"

._000376
Continuant amb la nostra línia d’introduir millores en els serveis públics municipals –com l’anterior que presentàrem sobre la biblioteca- hem presentat una moció per tal de millorar diferents aspectes de les Escoles Infantil Municipals (EIM).
Per això hem presentat una moció que proposa quatre millores, dues de caràcter organitzatiu que impliquen una millora en la participació de la comunitat educativa, i altres dues encaminades a millorar la comunicació de les EIM amb les famílies usuàries o potencialment usuàries. Per una banda demanem que les EIM s’incorporen, en condició d’igualtat, al Consell Escolar Municipal, ja que són pràcticament l’únic centre públic que no és convocat pel propi ajuntament, tot i ser municipal . A diferència dels altres centres públics –excepte l’Escola d’Adults que tampoc ho estava, ni els docents de les EIM ni els representants de pares i mares participen de les deliberacions que afecten a tota la comunitat educativa. El dèficit de participació de la comunitat educativa d’aquestes EIM tampoc queda ahí, sinó que és crònic, en la mesura que no tenen constituït el preceptiu Consell Escolar de Centre, compromís que adquirí en el seu moment l’auntament quan legalitzà els centres i que duu més de deu anys sense complir. Per això demanem que es constituïsca, ja que si no ens trobem amb situacions lamentables com la que es vivia en l’època del PP, on el polític de torn –en aquest cas l’Alcalde- atorgava el punt del barem que corresponia decidir a cada centre. Aquest intervencionisme polític és intol•lerable i des de M+S Algemesí defensem el principi d’autonomia educativa de cada centre. Ham de ser els docent i els pares i mares de cada centre qui decidisquen el que consideren convenient al respecte.
Si aquestes són dues peticions importants, però més bé formals, hem afegit també dues peticions de caràcter pràctic i material. Per una banda, a l’igual que tenen la majoria d’ajuntament, allò lògic seria que existirà una pàgina web pròpia de les EIM on estiguera tota la informació: característiques, unitats, places vacants, horaris, normes, serveis, activitats... Si tenim unes magnífiques EIM no es per a tenir-les ocultades sinó per a mostrar-les most i donar-les a conèixer. De fet un pare o mare que es plantege dur a aquests centres públics als seus fills no pot consultar per internet les seus característiques, quan això és el primer que fem qualsevol quan volem saber alguna cosa.
Per un altra banda proposem una mesura de molt baix cost però que milloraria molt la comunicació quotidiana de les docents amb les famílies. Es tractaria de contractar per menys de 200€ a l’any una app per a mòbils que permetria a les docents enviar informació d’interés als pares i mares. Sovint qui va a recollir el xiquet no és el pare o la mare, sinó l’avi o un familiar pròxim. De vegades es donen avisos a aquests i no arriben al destinatari final. Amb un servei d’app la docent enviar un missatge directe al progenitor per informar-li que ha de portar roba, bolquers, o que hi ha tal activitat. Aquest servei podria ser bidireccional –el pare o mare podria preguntar també dubtes- i podria servir per enviar-los informació oficial sobre pagament de mensualitats, notificacions d’excursions... A més s’estalviaria molt de paper i hores de treball de  manera que la inversió no seria una despesa sinó en realitat un estalvi de diners.
Des de M+S Algemesí apostem clarament per una educació pública i de qualitat, però açò no ho concebem com un lema genèric, sinó que prediquem amb l’exemple, i per això pensem que la nostra responsabilitat és millorar els únics centres educatius públics que depenen, ara per ara, de nosaltres, les nostres EIM. Així en els pressupost d’enguany i a proposta de M+S Algemesí la ridícula partida de 2.000€ per a tres escoles que el PP no havia augmentat en 8 anys ha passat a convertir-se en 7.000€, donant compliment així al punt 46 de les 115 propostes. A més a més volem agrair a l’equip de govern que amb la subvenció que atorgà Diputació a l’inici de la legislatura atenguera la nostra proposta per a dotar a cadascuna de les EIM amb una pissarra digital interactiva, que era una de les propostes que portaven en programa.
Aquestes són les primeres propostes que s’han materialitzat d’una sèrie de propostes que tenim per millorar l’ensenyament infantil públic de primer cicle a la nostra ciutat.
M+s Algemesí