Mocions presentades aquesta setmana en el Ple Ordinari de l’Ajuntament d’Alberic

Domingo, 8 de noviembre de 2015 | e6d.es
• 7 de Compromis, 1 IXA, 1 Ciutadans per Alberic + PSOE i 1 Alberic pel Canvi

Mocions de Compromís per Alberic
1/7. Moció per a la continuïtat dels Serveis Psicopedagògic Escolar SPE V-16 Alberic

Alberic disposa des de 1999 d’un Servei Psicopedagògic Escolar, servei que depèn exclusivament de la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esports. En aquestos moments les seues instal·lacions es troben en la Casa de la Cultura d’Alberic, dependència municipal. L’ SPE és un servei públic i gratuït per a tothom.
Proposta
Que es mantingué a Alberic el Servei Psicopedagògic Escolar V-16 a la Casa de la Cultura i no es tracte de traslladar fora del nostre poble.
2/7.Moció per una millora d’equipament a la Biblioteca Municipal
La biblioteca hauria d’estar adequada a les necessitats, tant en llibres de lectura com de consulta.
Material didàctic: Globus terraqüis, mapes físics, mapes polítics, la constitució espanyola, el llibre de l’estatut valencià.
Proposta
Augmentar la Biblioteca i Material Didàctica en castellà, valencià i anglès, per a tots els nivells: Bebeteca, Infantil, Juvenil i Adults
3/7. Moció per a convertir la Biblioteca Municipal en un lloc segur i tranquil
Pensem que un lloc destinat a desenvolupar activitats intel·lectuals i culturals, on la majoria dels assistents són joves estudiants i xiquets d´escola, deu ser un lloc segur i on puguem  estar tranquils de que no pot passar ninguna mala cosa; a més, és una llàstima que una de les construccions que s´han pogut finalitzar al poble des de fa uns anys, es deixe perdre per una total despreocupació per part dels responsables.
Proposta
Reivindicar la importància de la biblioteca com a un complement important, dels estudiants del poble sobre tot, i la despreocupació que impera actualment respecte al seu estat i problemes.
licitar un conserge o una persona encarregada de la seguretat en tot el recinte de la biblioteca,perquè és necessari que recupere la seguretat de la que gaudia al principi i el seu bon funcionament, pel bé de tots.
4/7.Moció per a la Modificació del Reglament Orgànic Municipal (Rom)
L’Ajuntament d’Alberic té un ROM (Reglament Orgànic Municipal) què va ser aprovat en legislatures passades i que ha tingut alguns canvis sense que aquests siguen significatius per fer-lo actual.
Entre altres actualitzacions el ROM actual no recull les reformes en qüestió de Lleis Electorals i que es queda molt curt a l’hora d’oferir la informació per la qual va ser creat afectant a la seua funcionalitat.
Proposta
Constituir una Comissió que repasse, actualitze i renove el ROM actual. Aquesta Comissió estarà composada per un o una membre de cada Grup Municipal, actuant l’Alcalde com a President de la mateixa.
5/7 – Moció per una Millora Horària a la Biblioteca Municipal
Com ja s’hau-reu adonat un dels grans reptes que tenim es l’educació de les nostres filles i fills, per això des del primer moment acumulem esforços en esta direcció.
Moguts per aquest motiu i sabent la manca de dinamització que té la nostra biblioteca.
Proposta
Augment d’horari de la Biblioteca municipal, al llarg del curs escolar, dels dissabtes pel matí
6/7.Moció per a l’ús lliure de les noves màquines de gimnàs 
Encara que envoltades de polèmica i conflicte, fa uns mesos s´adquiriren unes màquines d´ús esportiu  per part d´un dels regidors de l´equip de govern , segons ell, per a que foren emprades pels joves que van a entrenar al camp de futbol.
Proposta
Reivindicar el dret de qualsevol ciutadà d´Alberic que vullga utilitzar eixes màquines, sempre amb l´obligació d´un bon ús i manteniment.
7/7. Moció per a la Millora del Finançament de la Comunitat Valenciana
Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de pobles i lleials amb la idea de progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut motor de creixement i desenvolupament per a la resta de Comunitats Autònomes.
 
Totes estes Mocions de Compromís han sigut debatudes i aprovades.
 
Moció de Alberic pel Canvi amb 2 punts
1.Modificar la Base 5, punt 2

Afegir a aquesta que la partida de despeses protocol·làries no es vinculen a cap altra partida pressupostaria, partida 912/22601. (Actualment vinculada a la partida de assistència d’òrgans col·legiats).
En açò demanem que només es despesa lo estrictament necessari i en el cas de que fora necessària una modificació de crèdit es porte al plenari per a ser aprovada per tots els integrants polítics de l’ajuntament. Volem que siga un procediment més controlat i democràtic.
2. Modificar la Base 32
Despesa de dietes i viatge que deuen de comprovar-se mitjançant el registre de les factures, justificants originals, copies dels extractes de les convocatòries o cites en Diputació , Generalitat, etc, amb l’especificació de l’activitat concreta relacionada amb el càrrec i la necessitat d’aquest despesa.
Proposta per a Modificar
1. Base 5, punt 2, llevant qualsevol vinculació a la partida pressupostaria 912/22601 (despeses protocol·làries).
2. Base 32 per tal de que els Justificants, Factures, Extractes de Convocatories, etc. Siguen entregades on corresponguen i clarifiquenles activitats concretes, relacionades amb el càrrec.
El resultat de la votació d’aquesta Moció, siga tan denegada com provada, se li envie copia a la Delegació de Transparència de les Corts Valencianes.
S’aprova per 8 vots de IXA (3), PP (2), Compromís (2), i Alberic pel Canvi (1).
Abstenció del PSOE (2). En Contra Ciutadans per Alberic (6)
 
Moció de IXA-Som Alberic EUPV  - Contra les ETT’s
Des de que van ser creades a l’any 1994, les ETT han crescut espectacularment a tot el territori nacional. Hi ha aproximadament unes 33 oficines de l'INEM, mentre que hi ha 190 ETT's.
Els sindicats han alertat i han denunciat que en la campanya de recollida de cítrics, des d’aquestes empreses de treball temporal, s’està abusant d’aquets treballadors.
Cada vegada són menys les empreses que contracten directament als collidors sinó que ho fan a través d’aquestes Empreses de Treball Temporal, fet que genera molts casos d’incompliments legals importants. Entre els més comuns que s’han detectat ha estat les diferències a la baixa en salaris, falta de dies cotitzats a la Seguretat Social, i les males condicions de treball en general que, en alguns casos, s’apropen a condicions d’esclavitud.
Proposta
L’Ajuntament d’Alberic refusa i denúncia les actuacions d’aquestes Empreses de Treball Temporal.
Inicie una campanya de sensibilització i informació del que significa el treball i les conseqüències de les ETT’s.
Instar a la Conselleria i al Govern central a prendre mesures per evitar aquestes situacions d’esclavitud cap a aquestos treballadors.
Instar a la Coselleria i al Govern central a la supressió d’aquestes Empreses i/o reestructuració cap a entitats públiques que garantisquen el dret a un treball digne.
Instar al Ministeri de Treball a que es reforcen les inspeccions de treball amb més recursos humans.
 
Ciutadans per Alberic + PSPV-PSOE- Moció sobre la Construcció d’un Abocador a Guadassuar
El 3 de febrer de 2012, la Junta de Govern del Consorci de Residus de la Ribera-Valldigna aprovà la modificació del contracte de concessió d’obra pública adjudicat a l’empresa “Reciclados Ribera del Xúquer S.L.”.
Construcció d’un Abocador de 120.000 m2 de superfície i mes de 2 milions de m3 de capacitat per a l’eliminació directa de tots els rebutjos de les dos plantes de tractament en el terme de Guadassuar.
Proposta
Primer. Demanar al Consorci de Residus Ribera-Valldigna, recentment constituït, que es pronuncie contra la ubicació proposada per a l’abocador.
Segon. Demanar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  que l’abocador no s’ubique en el lloc proposat per la greu afecció que tindria sobre les masses d’aigua: Sèquia Reial del Xúquer i Albufera, aqüífer de la Plana Sud de Valencia i Ullals del Riu Verd.
Eduardo Sala (text i fotos)