L’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Mancomunitat amplia els serveis a tots els municipis mancomunats

Miércoles, 1 de abril de 2020 | e6d.es
• Per a assessorar i acompanyar als veïns i veïnes dels municipis adherits al servei en qualsevol assumpte relatiu a l’habitatge

._000688

._000690
L’Oficina Comarcal d’Habitatge és un servei que la Mancomunitat ofereix a Alzira, Carlet i l’Alcúdia, municipis adherits a aquest servei. Les principals activitats de l’Oficina Comarcal d’Habitatge són informar, assessorar i acompanyar als veïns i veïnes dels municipis adherits al servei en qualsevol assumpte relatiu a l’habitatge (arrendaments, lloguer social, compra-venda, subvencions, desnonaments, etc.), tant des d’una vessant jurídica com social.
Davant l’actual crisi sanitària en què es trobem, l’equip de professionals d’aquest servei públic mancomunat es troben, d’una manera excepcional, a la disposició dels ciutadans i ciutadanes de tots el municipis que integren la Mancomunitat, sense necessitat que els ajuntaments estiguen adherits de forma expressa al servei.
Les persones que desitgen fer ús del servei per a rebre l’assessorament i acompanyament necessari poden posar-se en contacte amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge.
Mancomunitat de la Ribera Alta
._000606 

._000640