L'Hospital d'Alzira millora la seguretat i qualitat de vida dels pacients amb tractaments intravenosos llargs

Jueves, 9 de julio de 2020 | e6d.es
• Fins a 300 pacients de la Ribera podrien beneficiar-se cada any de la implantació d'esta mena de catčters

._000753
L'Hospital Universitari de la Ribera ha millorat la seguretat i la qualitat de vida de 500 pacients amb tractaments intravenosos llargs des que, al febrer de 2019, es posara en marxa la seua Unitat d'Accés Vascular.
L'objecte d'esta Unitat, dependent del Servei de Radiologia Vascular Intervencionista, és el de dur a terme l'implant de catèters a pacients subsidiaris de tractaments de llarga duració, com a quimioteràpies, però també a pacients receptors de nutrició parenteral, tractaments amb antibiòtics intravenosos o transfusions de sang.
Tots ells són tractaments que obliguen els pacients a rebre constants punxades, amb el consegüent risc per a ells.
Segons ha destacat Luis Monedero, adjunt d'Infermeria de la Unitat d'Accés Vascular de l'Hospital de la Ribera, “este tipus d'implants té com a principal objectiu cuidar i preservar les venes dels pacients, millorant la seua seguretat i la seua qualitat de vida. Estos catèters poden romandre implantats diverses setmanes, permetent al pacient portar una vida amb total normalitat”.
“A més, amb esta mena de catèters protegim la vena durant tot el temps que dura el tractament, la qual cosa evita danyar-la, ja que algunes medicacions intravenoses, com els citostàtics empleats en Oncologia, poden deteriorar o irritar les parets dels vasos sanguinis”, ha assenyalat Monedero.
Així mateix, esta Unitat s'encarrega de la formació periòdica del personal d'Infermeria de tot el Departament de Salut (hospital i centres de salut), pel que fa a cures i manteniment del catèter després de la seua implantació en el pacient. 

Complex procés d'implant
L'implant d'este catèter central -denominat així perquè arriba pràcticament al cor-, és un complex procediment en el qual els professionals d'Infermeria que constitueixen la Unitat d'Accés Vascular de l'Hospital de la Ribera compten amb una àmplia formació i experiència.
Per a dur a terme la tècnica, i prèviament a l'implant, es realitza un exhaustiu estudi dels vasos sanguinis del pacient mitjançant un ecògraf, amb l’objetiu d'establir amb la màxima precisió la localització i el recorregut de la vena més adequada.
Posteriorment, s'introdueix un catèter molt fi per la vena i s'avança amb molta cura fins a arribar prop del cor. Una vegada completat el procés, al pacient se li realitza una radiografia de tòrax per a comprovar que el catèter s'ha canalitzat de manera correcta.
Amb el manteniment adequat -requereix canvi d'apòsits setmanal-, el catèter pot romandre implantat durant setmanes o mesos, “la qual cosa implica menys punxades i major seguretat i qualitat de vida per al pacient”, conclou Monedero.
Hospital Universitari de la Ribera


._000410

._000565