Les mascaretes seran obligatòries en espais públics a partir de demà, dijous 21 de maig

Miércoles, 20 de mayo de 2020 | e6d.es
• “Sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres”

Les mascaretes seran obligatòries a partir demà, dijous 21 de maig. Cal recordar que són un element de protecció que s'ha introduït en les nostres vides i que evita els contagis juntament amb altres mesures d'higiene i de distanciament tal com ens recomanen els experts en salut. També ha de respectar els espais públics i no llançar-les al carrer una vegada utilitzades. Tampoc cal tirar-les al bany ja que ens generen en futur embussaments i avaries a la xarxa del clavegueram, amb la conseqüent despesa que paguem entre tots.
Compartim l'Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: https://www.boe.es/…/di…/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
E6D