L’equip de govern d'Algemesí presenta al•legacions a la seua proposta de tarifes del pàrquing

Jueves, 27 de diciembre de 2012 | e6d.es
• La desorientació i improvisació de l’actual equip de govern arriba a tal extrem que fins i tot proposa a l’oposició aprovar modificacions totalment il•legals d’ordenances fiscal

descuentocomarcal20121214
En concret l’últim desgavell popular ha estat la presentació en el període d’al•legacions d’una esmena a l’ordenança fiscal relativa als preus dels abonaments del pàrquing, una esmena que canvia radicalment la proposta aprovada inicialment. En el plenari del mes d’octubre l’Ajuntament aprovà les tarifes del pàrquing per al 2013 d’acord amb la proposta que havia fet la concessionària. Entre d’altres qüestions aquesta proposava la reducció de l’abonament anual del pàrquing (550€) en un 50% per als residents (275€). Tal i com explicà el portaveu de MÉS ALGEMESÍ en el seu blog  i en el mateix plenari, aquesta proposta anava en contra dels seus propis interessos municipals ja que els compradors potenciar de els places són els residents de la zona, i aquests, entre llogar-ne una plaça a 23€ i comprar-la per uns 30.000€ i pagar després 15€ de manteniment (més IBI), triaran la primera opció.
Com que aquest equip de govern fa les coses sense pensar, després d’haver aprovat aquesta bonificació en el mes d’octubre s’ha adonat de la fatal i equívoca decisió per als seus interessos, que és vendre les places del pàrquing del primer pis. És per això que en el període d’al•legacions que s’obrí oficialment al públic, la pròpia Alcaldia presenta el 29 de novembre unes al•legacions al seu propi projecte. La veritat és que la situació és paradoxal però lamentable. La improvisació no acaba ací, sinó que el pitjor de tot és que entre les al•legacions que presenta la pròpia Alcaldia la més important de totes incompleix la legislació. Entre d’altres, la principal al•legació presentada acota als tres primers mesos eixa reducció del 50% per als residents. Però com que el nivell d’improvisació no té límits, en la pròpia Comissió Informativa del dia 20 de desembre que tractava les al•legacions, tornen a modificar l’al•legació presentada i presenten una esmena “in voce” a l’al•legació de 29 de novembre, per tal  que la reducció siga del 50% els tres primers mesos, del 25% els tres següents i del 10% a partir del seté.
Donat aquest nivell de descontrol i improvisació en la pròpia Comissió es qüestionà la validesa de la proposta que se’ns feia, donat que en el plec de condicions aprovat la concessionària sols parlava d’una bonificació del 50%, bonificació que no venia acotada temporalment. És per això que es demanà un informe de legalitat als serveis municipals, els quals s’han pronunciat en contra de la proposta de l’equip de govern. En aquest informe la tècnica proposa literalment “Suprimir de la proposta de la regidora d’Hisenda de 29 de novembre de 2012, el punt primer referit a la reducció a tres mesos de l’import de la taxa reduïda al 50€ per a residents i comercials... per no ajustar-se al que preveu l’article 24.1 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals”.
La tècnica informa doncs desfavorablement pel fet que el plec de condicions que signà l’Ajuntament és vinculant i eixes són les condicions en que s’han de prestar el servei. Per a eliminar aquest punt caldria denunciar el contracte i tornar-lo a adjudicar novament. Lamentablement, l’equip de govern no fou prou diligent a l’hora de defensar els interessos municipals i aprovà un plec que anava en contra dels interessos de tots i fins i tot en contra dels seus propis interessos com a partit. MÉS ALGEMESÍ denuncia el nivell d’improvisació i de desgovern que impera en l’Ajuntament d’Algemesí i que comporta que el propi equip de govern presente al•legacions a les seues pròpies propostes, al•legacions que proposen fins i tot infringir la llei estatal.
És per això que censurem totalment el comportament i la forma de funcionar dels actuals governants i els demanem que abans de fer-nos propostes consulten als seus tècnics sobre la legalitat o no de les que ens fan per tal d’evitar el ridícul que estan fent. En Algemesí, a més del problemes que genera l’actual crisi, tenim el greu problema de tenir un equip de govern que improvisa constantment i perjudica els interessos del poble.
Josep Bermúdez - Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ