L’Alcúdia va a substituirà el sostre del Poliesportiu Municipal

Miércoles, 5 de abril de 2023 | e6d.es
• La tramitació del projecte ha tingut una gestió complicada amb molts entrebancs
._000900 
L’Ajuntament va adjudicar el passat 5 de març el contracte per a la rehabilitació de les cobertes del pavelló poliesportiu municipal per un import de 291.047,93€. Es tracta d’una obra llargament esperada per totes les entitats esportives que utilitzen les instal·lacions municipals ates que les filtracions el dies de pluja els causaven greus problemes a l’hora dels entrenaments i dels partits.
L’actuació està previst que s’inicie a finals de maig i tindrà una durada aproximada d’uns dos mesos. Consistirà en la renovació de l’estructura metàl·lica (cintres i corretges), així com del material de cobertura. Prèviament resultarà necessari procedir al desmuntatge de la planta solar fotovoltaica, que deurà d’instal·lar-se de nou un cop executada la nova.
La tramitació del projecte ha tingut una gestió complicada amb molts entrebancs que els tècnics municipals han hagut de resoldre. Per una costat, l’existència de l’esmentada planta solar ha fet que es tinga que convenir l’actuació amb els titulars de la concessió administrativa. Per un altre costat, la conjuntura actual d’inflació de preus que està repercutint en els processos licitatoris de l’administració ha dificultat moltíssim la planificació de l’actuació. De fet, va ser adjudicada de forma provisional en un procés anterior però l’empresa guanyadora va decidir no executar l’obra, cosa que comportà tindre que reiniciar la tramitació i una nova licitació.
Tot això al marge del fet que la pista del pavelló és utilitzada pràcticament en el 100% de les franges horàries disponibles per multituds de entitats i clubs esportius als quals cal reubicar per minimitzar l’afecció als entrenaments i competicions programades.
En concret, es substituirà el sostre del pavelló principal, el més gran i més antic dels dos existents. L’obra ve motivada per l’estat deficient que presentava la impermeabilització, amb continues filtracions que dificultaven la practica esportiva i afectaven a les instal·lacions. A més, la coberta actual presenta un escàs aïllament tèrmic, fet que disminuïa el confort dels usuaris especialment en determinades èpoques de l’any. En aquest sentit i per solucionar la doble problemàtica s’ha optat per un panell sandwich d’un espessor de 12 centímetres d’espessor. Degut al que aquest nou panell té un pes més elevat que la xapa simple existent, juntament amb el fet que l’estructura té més de 30 anys i una resistència més limitada, s’ha optat per renovar les cintres i corretges per unes noves adequades a la normativa vigent estructural i de protecció contra incendis.
Està prevista una segona fase en la qual es procedirà a la instal·lació d’un panell fonoabsorvent amb el qual la reverberació pròpia d’un espai tan gran es reduirà al mínim i les condicions de confort acústic d’esportistes i públic s’optimitzaran.
Ajuntament de l’Alcúdia