L’Ajuntament de Sueca junt amb la Junta Local Fallera convoquen els concursos de Sainet i Poesia Satíric

Jueves, 23 de febrero de 2017 | e6d.es
• Les quanties dels premis serŕn de 800 i 300 euros per als guanyadors del Concurs de Sainets i de Poesia Satírica, respectivament

._000246
L’Ajuntament de Sueca ha publicat les convocatòries dels concursos, per una part la XII edició del Concurs de redacció de Sainets de les Falles 2017, i per altra, la IX edició del Concurs de Poesia Satírica Bernat i Baldoví de les Falles 2017. La quantia dels premis, serà de 800 euros per al guanyador del Concurs de Sainets i 300 euros per al Concurs de Poesia Satírica.
Es podran presentar totes aquelles persones que ho desitgen a títol personal, i sols podran optar al premi amb un únic treball, que haurà de ser originals, inèdit, no estar premiat, ni representat amb anterioritat, i que actualment no estiga en fase de participació en qualsevol altre concurs. La redacció s’haurà de realitzar en valencià normalitzat.En quant al Concurs dels Sainets, l’obra podrà estar escrita en un acte o en dos, i podrà estar ambientada en qualsevol època compresa entre el segle XIX i l’actualitat, i els personatges, vestuari i decoració hauran de ser acords al temps a què representa. Per la seua banda, al Concurs de Poesia Satírica, la temàtica serà lliure, però haurà de tindre una visió crítica, irònica i humorística que siga al mateix temps respectuosa, i a més, el treball haurà de tindre una extensió mínima de 10 versos i màxima de 100.
Les sol·licituds i declaracions responsables per participar en els concursos, es podran presentar en el Registre d’Entrada del consistori. Els treballs del Concurs de redacció de Sainets es podran presentar des del dia 22 de febrer fins al 7 de març,mentre que els participants en el Concurs de Poesia Satírica ho podran fer des del dia 21 de febrer fins el 6 de març. El treball no anirà signat per l’autor i s’identificarà amb un pseudònim, es presentaran en suport paper i informàtic dins d’un sobre tancat, en el que conste a la part exterior la inscripció “XII Concurs de Redacció de Sainets” o “IX Concurs de Poesia Satírica Bernat i Baldoví”, depèn a quin concurs es presenten, i el pseudònim corresponent.
Per altra banda, el jurat estarà format per un màxim de cinc persones relacionades amb la cultura, la literatura i el món de les falles. Dos seran elegides pel departament corresponent, Cultura i Festes i dos per la Junta Local Fallera de Sueca. La cinquena obra elegida serà de mutu acord entre ambdues parts. I el nom del guanyador serà donat durant la Setmana Fallera, en un acte oficial.
Una vegada presentada la sol·licitud corresponent de participació en el Registre, el treball o treballs es lliuraran sense identificar en el Departament de Cultura, per tal de preservar la seua autoria.
Es pot consultar tota la informació a la web www.sueca.es a la secció d’anuncis.  
Ajuntament de Sueca