L’Ajuntament de La Pobla Llarga ha convocat el I Concurs de Microrrelats

Lunes, 20 de julio de 2015 | e6d.es
• El termini de presentació es tanca el 15 de setembre de 2015

El M.I. Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l'objetiu de promoure i incentivar la producció literària en valencià i potenciar l’ús de la llengua convoca, en règim de competència competitiva aquesta mostra literaria amb un primer concurs de micro relats per a l’any 2015.
 
Requisits dels aspirants
Podrà concórrer als premis qualsevol autor, amb totes les obres que considere oportú.
 
Tèmatica
El tema serà lliure
 
Requisits de les obres
L'extensiò de les obres serà de 150 paraules com a màxim, inclouent el titol.
Les obres, han de ser originals i inèdites, escrites en valencià, i no poden haver estat guardonades ni presentades en cap altre certamen fins que finalitze la convocatòria del present premi.
El M.I. Ajuntament de la Pobla Llarga es reserva el dret de no admetre a concurs aquells microrelats que atempten contra la intimitat, honor i pròpia imatge de tercers. O que continguen connotacions racistes, sexistes i/o discriminatories, comentaris obscens, lascius, difamatoris o qualsevols altres que atenten contra la dignitat de tercers, contra la moral i/o contra l'ordre públic.
Els originals de l'obra deuran ser enviats a la direcció de correu electrònic: biblioteca@lapoblallarga.es i baix pseudònim.
En l'asunte de l'email s'especificarà: I CONCURS MICRORELATS LA POBLA LLARGA. Anirà acompanyat de dos arxius adjunts (l’original en format .doc i l’original en PDF)
La plica deura ser presentada per registre d’entrada al mateix Ajuntament o bé per correu certificat a l’Ajuntament de la Pobla Llarga. La plica anirà en sobre tancat on s'especificarà: I CONCURS MICRORELATS LA POBLA LLARGA i inclourà: titol, pseudònim, nom, cognoms, domicili complet, fotocopia del DNI (la cèdula d'habitabilitat del seu pais) o del passaport, telèfon i direcció de correu electrònic.
 
Número d'obres
No hi hi ha limit de presentació de quantitat d'obres per autor. Però en cap cas dos o més micro relats d'un mateix autor podràn ser finalistes.
 
Premi
El certamen estarà dotat amb el següents premis:
Primer premi  500 €
Segon premi  300 €
Tercer premi  200 €
Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.
 
Presentació de les obres
El termini de presentació de les obres comença des de la publicació d'aquestes bases i es tanca el 15 de setembre de 2015.
 
Valoració dels micro relats
En primer lloc, persones de reconegut prestigi literari (es faran públics els seus noms desprès de la finalització del concurs) elegirà 20 finalistes, 20 micro relats finalistes que a continuació seran exposats a la Casa de la Cultura de la Pobla Llarga per a que qualsevol persona després de la lectura de tots, vote als 20 atorgant punts d’entre 1 i 5.
El primer premi serà el micro relat que tinga més punts, el segón premi el micro relat que obtinga la segona posició en nombre de punts i el tercer el micro relat que tinga aquest lloc en nombre de punts.
El premis es lliuraran en un acte de lectura dels textos que previament s’anunciarà al facebook de l’Ajuntament de la Pobla Llarga i als propis autors finalistes mitjançant correu electrònic.
       
Propietat de les obres premiades
Els autors cededeixen en exclusiva a L'Ajuntament de La Pobla Llarga per a un termini de dos anys els drets d’explotació de la seua obra en qualsevol forma, en especial per a gestionar la reproducció, publicació, distribució i comunicació dels 20 micro relats finalistes. Transcorreguts aquests dos anys els drets de les obres passaran a l'autor i podran publicar les seues obres, informant a l’Ajuntament per escrit i fent constar a l’obra que han sigut finalistes del I concurs de micro relats la Pobla Llarga o el premi si ha estat premiat, a més hauran de lliurar 25 exemplars de l'obra editada a l'Ajuntament de la Pobla Llarga.
Els participants respondràn personalment de la legítima titularietat i originalitat de l'obra, en els terminis citats en el Text Refundit de la Llei de Propietat Intel.lectual, garantint la titularitat i el caràcter original i inèdit de l'obra.
 
Acatament de les bases
La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases, la conformitat absoluta amb les decisions de les votacions i la renúncia a qualsevol reclamació. L’incompliment de qualsevol de les condicions de la convocatòria determinarà la retirada del premi i el reintegrament de les quantitats percebudes si és el cas.
Ajuntament de La Pobla Llarga