L’Ajuntament de Carlet reprén els tràmits 25 anys després per a la compra efectiva del teatre El Siglo

Lunes, 11 de marzo de 2019 | e6d.es
• El Consistori reclamarà a l’administració la subvenció denegada per no tindre la propietat exclusiva del teatre

._000604
._000410
El govern carletí ha convocat hui un ple extraordinari per a continuar endavant amb la recuperació del teatre i la seua rehabilitació. Recordem que la sol•licitud d’una subvenció en 2018 va descobrir que el teatre no era propietat de l’Ajuntament. Tot i que el procés de compra es va fer a partir de l’any 1992, l’Ajuntament no té la propietat de 12 de les 360 parts en què estava dividit el teatre i per això inicia hui en el ple el procediment d’expropiació forçosa. Després d’intentar identificar i localitzar les persones hereves de Maria Luis Bonafé, la propietària d’esta part, i fer una investigació per seguir el rastre de la propietària o els seus hereus, l’Ajuntament inicia el tràmit d’expropiació amb la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat. Una vegada exposat al públic, si ningú apareix com a propietari, es remetrà l’acord i el projecte d’expropiació al Ministeri Fiscal perquè es duga a terme l’adquisició d’esta part de l’edifici per part de l’Ajuntament.
D’altra banda, l’Ajuntament presentarà un contenciós administratiu a la Direcció General d’Administració Local per haver denegat una ajuda per a la rehabilitació del teatre, a causa de no tindre el títol de la propietat completa de l’immoble. Es tractava de la subvenció per a projectes locals de recuperació de béns del patrimoni cultural cofinançats pel fons FEDER de l’any 2018 i suposava la primera injecció econòmica que se sol•licitava per a rehabilitar el teatre. L’Ajuntament argumenta que complix tots els requisits per a obtindre la subvenció, ja que es demana una ajuda per a la rehabilitació integral d’un espai cultural d’extraordinari valor patrimonial i que actualment està sense ús. El fet que es denegarà l’ajuda per no tindre el títol de propietat, per a l’Ajuntament no és argument suficient, ja que  en les bases no es demana la titularitat exclusiva o en un percentatge concret. Tal com explica l’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Ortega, «tenint en compte l’objectiu d’esta ajuda, que és la rehabilitació i recuperació d’espais destacats del patrimoni valencià, resultat absurd que es denegue la subvenció per l'únic motiu que ens falta el 3,33 % de la propietat del teatre. Assumim que hem d’iniciar el procés per a adquirir eixa part, però considerem que no podem deixar perdre cap subvenció per al teatre El Siglo. Ha passat massa temps abandonat i ignorat i la nostra intenció és recuperar-lo.»
Recordem que l’Ajuntament de Carlet va acordar en juny de 1992 l’adquisició del Teatre per 338 mil euros, pagant 2.724 euros (470.000 de les antigues pessetes) per cada participació. Un procés que es va tancar en 1996 sense que constara en cap moment que no s’adquiriren les participacions de Maria Luis Bonafé. Una situació que s’ha conegut ara, en el moment que el govern actual ha presentat un projecte de rehabilitació per a obtindre una subvenció.
Ajuntament de Carlet