L’Ajuntament de Carlet promou incentius fiscals per la protecció del medi ambient

Martes, 10 de noviembre de 2015 | e6d.es
• Per una part es bonificarà el 30 % de l’Impost de Béns Immobles (IBI) Urbana a les vivendes que hagen instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol

._000393
L’Ajuntament de Carlet està compromés amb el medi ambient i és per això que ha aprovat bonificacions fiscals per la utilització d’energia solar a les vivendes i vehicles elèctrics o híbrids. En 2016 s’aplicaran incentius fiscals als veïns que adopten mesures per a protegir el medi ambient. Estes bonificacions han sigut aprovades pel ple amb la corresponent modificació de les ordenances. Per una part es bonificarà el 30 % de l’Impost de Béns Immobles (IBI) Urbana a les vivendes que hagen instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Esta bonificació estarà condicionada al fet que les instal•lacions per a la producció del calor incloguen col•lectors que disposen de l’homologació de l’Administració competent. Per a poder beneficiar-se d’esta bonificació serà necessari que el veí ho sol•licite en l’Ajuntament.

Bonificacions en l’IVTM
En la mateixa sessió plenària també es va aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Tindran una bonificació del 75 % (el màxim permés per la legislació) els vehicles amb motor elèctric i els vehicles híbrids homologats de fàbrica que incorporen dispositius catalitzadors adequats a la seua classe i model.  Amb esta mesura, l’Ajuntament pretén augmentar la conscienciació ciutadana en la necessitat d’adoptar mesures de protecció mediambiental. L’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, ha indicat: ‘Estem compromesos amb les polítiques ambientals i estes seran un dels eixos transversals de les actuacions que portarem a cap al llarg de la legislatura. Volem que els ciutadans es consciencien de la necessitat de cuidar el medi ambient i així ho fomentarem amb campanyes de sensibilització’.
Ajuntament de Carlet