L'Ajuntament d'Almussafes promou la creació d'un Banc de Temps

Sábado, 7 de marzo de 2015 | e6d.es
• En el marc del Pla Estratègic de Participació Ciutadana municipal i, més concretament, en el Pla d'Acció “Persones que cuiden de Persones”

._000238
El ple de la corporació ja ha donat la seua conformitat a la creació a Almussafes del Banc de Temps, el principal objectiu de la qual radica a consolidar la participació ciutadana en l'àmbit de benestar social, a més de facilitar l'intercanvi de servicis i la prestació d'ajuda mútua entre les persones participants en ell, fomentant els contactes socials i la interacció entre diferents col·lectius, cultures i generacions i creant xarxes de cooperació i de suport mutu.“En realitat, es tracta d'un intercanvi de temps i servicis entre els nostres veïns, sense cap mediació monetària, una iniciativa amb què perseguim potenciar la cohesió comunitària i el voluntariat, afavorir les relacions socials.I la integració social de tota la ciutadania i resoldre d'una manera col·laborativa necessitats la vida diària”, explica el regidor de Benestar Social, Jesús Salesa.
Segons establix el reglament aprovat, l'intercanvi de temps està dirigit principalment a oferir i sol·licitar servicis d'atenció a persones i tasques de l'àmbit privat, tendents a resoldre necessitats puntuals de la vida diària. Tals prestacions no han de ser mai configurades ni assimilades a relacions de treball autònom i subordinat i, per tant, s'exclouen totes les activitats que, desenrotllades de mode continuat, es configuren com a tasques que puguen ser objecte de contractació laboral.
L'Ajuntament d'Almussafes ha situat la seu del banc de temps en el Centre d'Informació Juvenil, c/ Plaça del Mercat, 11, per la qual cosa des d'allí la pròpia Agrupació Local de Voluntaris Socials atendrà als usuaris i a tots aquells veïns que estiguen interessats a sumar-se a esta iniciativa.
 
Usuaris del Banc de Temps
Les persones usuàries del Banc del Temps hauran de ser majors d'edat, i estar empadronades a Almussafes o municipis limítrofs, encara que els intercanvis s'efectuaran en el terme municipal d'Almussafes.
El consistori municipal ha establit dos possibilitats per a la inscripció en la iniciativa: com a usuari individual o com a usuari col·lectiu i, en este ultime cas, tan sols s'acceptaran entitats sense ànim de lucre i inscrites en el registre municipal d'associacions.
 
Procediment per a la inscripció
La inscripció en el Banc del Temps és de caràcter gratuït i constarà d'una preinscripció, en la que es facilitaran les dades personals de contacte, així com una primera aproximació al tipus de servicis que pot oferir i demandar, una entrevista personal i la inscripció oficial, últim pas del procés que inclourà la firma d'un Compromís de Participació.
 
Funcionament del banc
Les persones inscrites en el Banc de Temps hauran d'oferir un determinat nombre de servicis, com a mínim u, i al seu torn podran demandar aquells que necessiten per a cobrir les seues necessitats puntuals. “No obstant això, la varietat de servicis es va a determinar en funció del nombre de socis/s'i d'activitats a intercanviar”, comenta l'edil.
Cada persona inscrita en el Banc del Temps d'Almussafes serà titular d'un compte corrent de temps i disposarà d'un talonari personal que utilitzarà en el moment de rebre temps d'un servici realitzat per una altra persona, és a dir, quan actua com a demandant. En l'esmentat talonari, s'indicarà el tipus d'intercanvi, el temps del servici i a favor de qui s'ha realitzat.
Els responsables del Departament de Benestar Social mantindran reunions de coordinació i seguiment amb la secretària del Banc del Temps, la responsabilitat de la qual recau en l'Agrupació Local del Voluntariat Social, per a avaluar el funcionament del mateix i analitzar i dur a terme aquelles estratègies que es consideren oportunes de cara a millorar el servici.
Ajuntament d'Almussafes