L'Ajuntament d'Almussafes destinarÓ 100.000 euros a beques de guarderia l'any que ve

Jueves, 20 de noviembre de 2014 | e6d.es
• Les ajudes als xiquets entre 0 i 3 anys s'incrementen en un 50% respecte al present any per a mÚs de 100 xiquets

._000243
El consistori d'Almussafes contínua desenrotllant polítiques que incidixen en la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies de la localitat, a través de subvencions que garantixen l'atenció, benestar i educació dels xiquets menors de 3 anys de la població que assistixen a les guarderies. El compromís de l'equip de govern amb esta línia d'acció ha anat creixent en els últims quatre anys, ja que la partida pressupostària destinada a les beques de guarderia ha passat de la xifra de 18.000 euros consignada en els pressupostos del 2010 al 2013, als 50.000 dels comptes municipals d'enguany i als 100.000 que ja s'han previst en el pressupost que marcarà les directrius de la gestió municipal l'any que ve 2015.
Durant el curs educatiu 2012-2013, l'ajuntament va concedir un total de 87 ajudes econòmiques individualitzades a totes aquelles famílies amb fills menors de 3 anys empadronats a Almussafes que havien assistit a les guarderies emplaçades en la localitat o en altres municipis. Atés que la consignació pressupostària global era de 18.000  euros, l'import de la subvenció de cada xiquet no sobrepassava els 150 euros.
El muntant econòmic de 50.000 euros destinat a l'esmentada subvenció en l'exercici pressupostari d'enguany ha possibilitat que la quantia individualitzada de les ajudes de guarderia s'haja fixat en un màxim de 500 euros per sol·licitant. Este increment de la dotació d'un 177,78% també ha comportat un augment de les sol·licituds registrades, que han ascendit a 110 en el present curs educatiu 2013-2014. El passat dia 30 de setembre es va tancar el termini de presentació de les peticions i en l'actualitat es troben en procés de baremació per part del Departament de Benestar Social. Entre els requisits indispensables per a la concessió de la subvenció, les bases establixen que el sol·licitant ha d'estar empadronat i mantindre residència efectiva en el municipi, un mínim de dos anys abans de la data de la convocatòria i ha de demostrar haver abonat, almenys tres mensualitats de guarderia en el període comprés entre setembre del 2003 i juliol del 2014. En eixe cas, percebrà 187,5 euros, enfront dels 500 que se'ls concediran a aquells que aporten un nombre de mensualitats mínim de huit.
El pròxim curs educatiu 2014-2015, el consistori d'Almussafes sufragarà entre el 60 i el 80 per cent del cost derivat de l'assistència a les guarderies dels menors de la població. En concret, en els comptes municipals del 2015, que es presentaran en ple dilluns que ve dia 24, a la partida se li ha aplicat un increment del 50%, passant de 50.000 a 100.000 euros. “Lògicament modificarem les bases de concessió de l'esmentada beca, ja que la quantia màxima individualitzada passarà de 500 a 1.000 euros per xiquet, assegurant amb això que cap menor d'Almussafes es veja impossibilitat d'aconseguir la correcta atenció per falta de mitjans econòmics familiars”, explica el regidor de Benestar Social, Jesús Salesa.
Des de l'equip de govern s'incidix en el compromís de continuar brindant la màxima ajuda a les famílies d'Almussafes amb polítiques socials com la present i d'adequar la consignació pressupostària de les esmentades subvencions a la demanda de futur de les mateixes.
Ajuntament d'Almussafes