La Unión Europea detecta en poc més d'un any quasi 500 alertes de fruites i hortalisses de Turquia per residus de plaguicides o superació dels LMR

Lunes, 16 de agosto de 2021 | e6d.es
• LA UNIÓ reclama que s'intensifiquen i incrementen els controls oficials sobre eixe país
._000600
Un estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors revela que el sistema d'alertes europeu del RASFF (autoritat de la Comissió Europea per a la seguretat en aliments) ha notificat des de maig del passat any fins al 9 d'agost de l'actual un total de 478 alertes de fruites i hortalisses amb destinació al mercat de la Unió Europea procedents de Turquia, que tenien presència de residus de plaguicides, entre ells el Metil-clorpirifos i Clorpirifos prohibits ací o que superaven els Límits Màxims de Residus permesos en el mercat comunitari. Per productes analitzats, i de major a menor nombre de deteccions, estan els pimentons dolços amb 199 notificacions, seguits de les mandarines amb 60, llimes amb 38, aranges amb 33, taronges amb 27 i magranes amb 10 deteccions amb residus de plaguicides notificades. En total, aquests productes acaparen 367 notificacions, la qual cosa suposa el 76,78% del total de notificacions del període analitzat.
El Reglament d'Execució (UE) 2020/625 de la Comissió de 6 de maig de 2020, relatiu a l'augment temporal dels controls oficials i a les mesures d'emergència que regulen l'entrada en la UE de determinades mercaderies procedents de determinats tercers països, va entrar en vigor el 26 de maig de 2020 i pel que fa a les produccions procedents de Turquia que coincideixen amb produccions valencianes denunciava en diversos Considerandos que calia intensificar els controls oficials d'eixe país per a determinades produccions com els cítrics -excepte llimes- o les magranes davant nous riscos per a la salut humana deguts a una possible contaminació per residus de plaguicides. Per a això es va modificar la freqüència dels controls físics i d'identitat d'aquestes produccions introduïdes a la Unió Europea procedents de Turquia, quedant de la següent forma:
- Mandarines, incloses les tangerines i satsumes; clementines, wilkings i híbrids similars d'agres (cítrics), frescos (aliment fresc o sec). Risc per residus de plaguicides: 5%.
- Taronges (Aliment fresc o sec). Risc per residus de plaguicides: 10%.
- Magranes (Aliment fresc o refrigerat). Risc per residus de plaguicides: 20%.
- Pimentons dolços (Capsicum annuum) (Aliment fresc, refrigerat o congelat). Risc per residus de plaguicides: 10%.
LA UNIÓ considera que caldria introduir a les llimes en eixos controls i denuncia també que malgrat augmentar el nivell de control en eixes produccions en un percentatge que continua sent ridícul, la veritat és que el resultat no ha sigut el que calia esperar i el contingut del Reglament d'Execució 2020/625 no ha dissuadit a Turquia en l'ús de determinats plaguicides que poden posar en risc la salut humana, com bé s'enumera al llarg dels Considerandos de la Comissió Europea, a causa d'una possible contaminació per residus de plaguicides.
Per tot això LA UNIÓ de Llauradors ha dirigit un escrit al ministre d'Agricultura, Luis Planas, per a que inicie les gestions i tràmits pertinents davant la Comissió Europea a fi de que es modifique el Reglament d'Execució (UE) 2020/625 de la Comissió perquè s'intensifiquen i incrementen els controls oficials sobre aquestes produccions procedents de Turquia.
“Hem d'exigir la reciprocitat fitosanitària, no pot ser que als productors europeus se'ls desincentive en l'ús de plaguicides per a evitar riscos a la salut humana i després les produccions de tercers països arriben repletes d'aquest mateixos productes fitosanitaris que ens prohibeixen emprar a nosaltres. El risc per a la salut dels consumidors europeus és el mateix i cal actuar de la mateixa manera”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.
LA UNIÓ
 

._000049

._000351