La Policia d'Almussafes, pionera en la Ribera en el desenrotllament del Sistema COORDCOM G5 i del 112

Miércoles, 31 de octubre de 2012 | e6d.es
• La Direcció de la Policia Local assegura una millora en la gestió d'incidents i una resposta més ràpida dels servicis d'emergències
Des d'este mateix matí, la Direcció de la Policia Local d'Almussafes compta amb la integració de la ràdio digital i recursos les 24 hores del dia en la Plataforma Coordcom G5 del telèfon 112 Comunitat Valenciana. L'esmentat sistema d'atenció i gestió d'emergències es va instal•lar en les dependències policials a finals del 2009, la qual cosa va suposar que s'adaptaren els terminals d'aplicació, a més d'oferir formació concreta als agents. L'acció instal•lada este matí en la plataforma tecnològica suposarà un servici d'emergències molt més ràpid i operatiu, amb una millora en la gestió d'incidents de caràcter multidisciplinari per part de tots els organismes implicats. La plataforma assegura la guarda i custòdia de tota la informació registrada durant un període de dos anys.
Almussafes s'ha convertit en el primer poble de tota la comarca de la Ribera i en el sèptim municipi de la Comunitat Valenciana a ampliar la plataforma tecnològica Coordcom G5 per a la gestió d'emergències del 112, amb la incorporació a la mateixa de la gestió de ràdio digital i recursos propis integrats, amb l'objectiu d'optimitzar els servicis d'emergències amb una millor coordinació i eficàcia, assegurar-se una interactuació efectiva amb la persona que comunica l'incident al telèfon d'Emergències 112 i gestionar els recursos propis.
El sistema, sufragat i instal•lat des de la Conselleria de Governació de la Generalitat, és capaç de servir com a sala de comunicacions integral, ja que gestiona des dels seus terminals la recepció de telefonades, les comunicacions de ràdio de tots els servicis d'emergència (Policia Local i Nacional, Bombers, i coordinació d'emergència, Sanitat, Guàrdia Civil, Sanitat…) i la gestió de les distintes unitats davant d'una situació d'emergència o intervenció.
En concret, sobre un dels tres monitors instal•lats en les dependències policials d'Almussafes es visualitza la cartografia del municipi - tant del nucli urbà, com dels polígons i terme industrial - en què es reflectix la situació de la persona que requerix del servici, la localització i distribució de les unitats operatives i la disponibilitat dels recursos, al mateix temps que permet conéixer en temps real la seua localització i la càrrega de treball que cada una d'elles es trobe suportant.
“Comptem ja amb l'última tecnologia en matèria de Seguretat i Emergències, un centre de transmissions que serà atés per agents del nostre Departament Policial que han rebut la corresponent formació per part dels tècnics de la Generalitat, un fet que sens dubte repercutirà molt positivament en el camp de la nostra seguretat ciutadana”, explica el regidor delegat, Carles Grancha. I conclou “guanyem en eficàcia, seguretat i rapidesa per a continuar millorant el servici que prestem als ciutadans”.
El sistema va requerint dades conformes es va gestionant l'incident i, una vegada conclòs el mateix, genera un informe sense necessitat que els agents o unitats intervinents hagen de realitzar-ho amb posterioritat, per la qual cosa agilitza tot el procés.
Amb la nova aplicació d'este potent sistema de gestió integral d'emergències, la Direcció Policial d'Almussafes complix els preceptes establits en l'article 52 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que establix com a telèfon únic d'emergències el 112, i indica que els servicis essencials atendran amb rapidesa, eficàcia i eficiència les sol•licituds d'activació que es realitzen dónes d'esta “Plataforma 112 Comunitat Valenciana” per a la resolució de situacions d'emergència, a més d'informar amb caràcter obligatori d'aquells incidents de què tinguen coneixement i que, pel seu caràcter multidisciplinari, suposen la intervenció de més servicis essencials.
Ajuntament d'Almussafes