La modificació de l’impost de plusvàlues aprovada pel PSOE no era legal segons denuncia Compromís per l'Alcúdia

Domingo, 3 de noviembre de 2019 | e6d.es
• "Si s’haguera aprovat la proposta del PSOE la modificació de l’ordenança de plusvàlues haguera quedat desemparada jurídicament"

._000647
Malgrat els informes dels tècnics, l’alcalde va continuar defensant la seua proposta de bonificar amb un 95% a tota classe d’hereus i no sols als familiars en primer grau com diu la llei
El plenari del passat mes de juliol aprovà, amb el vot en contra de Compromís, una modificació de l’ordenança de l’Impost de plusvàlues, mitjançant la qual es bonificava amb un 95% aquest impost no sols als familiars en primer grau de la persona difunta, sinó a tota classe de hereus.
Segons la proposta del PSOE tindrien la bonificació del 95%, tota classe d’hereus, com familiars llunyans, amics i amigues, empreses, associacions, o fins i tot un banc, si fora l’hereu, la qual cosa no deixava de ser sorprenent i molt poc social.
La portaveu de Compromís Verònica Roig va advertir, en vàries ocasions, que la modificació proposada no era legal, no s’ajustava a la llei, ja que la Llei d’Hisendes Locals diu clarament que la bonificació del 95% és “a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.”, és a dir a familiars en primer grau i no a tota classe d’hereus.
La sorpresa dels representants de Compromís va ser majúscula quan es va fer cas omís de la nostra advertència i es va aprovar una modificació manifestament il·legal. En conseqüència, una vegada aprovada i publicada la modificació, es va presentar una al·legació, dins del període establert, reclamant que es modificara l’acord aprovat i, com no podia ser d’altra manera, es va estimar la reclamació, amb els informes favorables de la secretària i l’interventor.
Per tant, el passat dimarts el plenari aprovà l’al·legació de Compromís, amb els vots favorables del PSOE i Compromís. De manera sorprenent l’alcalde Andreu Salom, va continuar defensant la seua proposta de beneficiar a tota classe d’hereus, malgrat els informes dels tècnics i malgrat el seu propi vot favorable a l’al·legació de Compromís.
Segons la portaveu de Compromís, Vero Roig, aquesta actitud, en defensa de saltar-se la llei, es totalment irresponsable i dona inseguretat jurídica. Si s’haguera aprovat la proposta del PSOE la modificació de l’ordenança de plusvàlues haguera quedat desemparada jurídicament.
Compromís ha actuant defensant tants el interessos econòmics de l’Ajuntament, com les possibles reclamacions que es produirien en tindre una ordenança que no s’ajusta a llei. 
La regidora de Compromís va reiterar que, en lloc d’actuar sobre impostos que afavoreixen a aquelles persones amb més vivendes o solars, s’hauria d’actuar sobre altres impostos o taxes que beneficiaren a la majoria de veïns i veïnes, com és el cas de l’IBI o del fem.
Compromís per l'Alcúdia