La Mesa de Concertació post-incendi es reuneix a Carcaixent

Martes, 7 de febrero de 2017 | e6d.es
• Delia Álvarez, Directora General de Prevenció d’Incendis Forestals, ha obert la jornada on s’han marcat les bases dels tres grups de treball

 
Al llarg del dia de hui s’està celebrant en Carcaixent una jornada de treball de la mesa de concertació post-incendi. Es tracta d'un nou mecanisme de participació organitzat des de la Conselleria Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en àrees que han patit grans incendis i que té com a objectiu identificar problemes comuns i estimular grups de treball que faciliten l’intercanvi d’informació i la presa de decisions en un fòrum obert i adaptat a la realitat de cada zona. Esta és la tercera mesa que se celebra en Carcaixent i on ha començat a treballar-se de forma més concreta, ja que les dos anteriors van servir de presentació i constitució de la mateixa respectivament.
Delia Álvarez, Directora General de Prevenció d’Incendis Forestals, ha sigut l’encarregada d’obrir la jornada. Així, ha explicat que la màxima motivació de les sessions de hui era exposar els criteris tècnics i recollir les aportacions de les diferents entitats, col•lectius i voluntaris que van decidir formar part dels tres grups de treball que constitueixen la mesa de Carcaixent. L’objectiu és que, amb l’orientació dels tècnics de conselleria, els grups de treball vagen treballant de manera autònoma i exposen les seues conclusions i l’estat de  les seues valoracions en la pròxima sessió plenària de la mesa.
Per a l’incendi de Carcaixent s’han constituït tres grups de treball: «Plans Locals de Prevenció Incendis Forestals", “ Any Zero" i “Custodia, Voluntariat i Educació Ambiental". En el primer, es tractaran qüestions relatives a la redacció dels plans locals de prevenció d’Incendis Forestals i la seua aplicació. Concretament, este matí s’ha exposat l’Informe "Bases Tècniques per a la redacció dels Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals", de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
En el grup de treball “Any Zero”, es treballarà sobre les actuacions a dur a terme en  l’any immediatament després que es produïsca l’incendi i que, com ha apuntat la Directora General, són fonamentalment tasques de planificació i actuacions urgents per a evitar l’erosió del sòl. Per al cas de Carcaixent, com ha explicat Delia Álvarez, únicament s’està examinant la regeneració de les espècies actuals per valorar on s’haurà de dur a terme la reforestació i on no ja que, segons els informes tècnics, no han sigut necessaris grans tasques de regeneració hidrogràfico-forestals.
En el tercer dels grups, “Custòdia, voluntariat i educació ambiental”, s’abordaran les qüestions relacionades amb la participació de la ciutadania en la recuperació de les muntanyes. Segons ha assenyalat Delia Álvarez, per part de la Conselleria de Medi Ambient, ja hi han previstes per a esta primavera propostes de treball de camp i sessions formatives amb els voluntaris per poder avançar en les conclusions del seu grup de treball.

Grup promotor «El Futur de les nostres Muntanyes»
De forma simultània, amb el recolzament de l’Ajuntament de Carcaixent i la guia del Grup Utòpika (Universitat Politècnica de València) es va constituir el passat mes de novembre el Grup Promotor del procés de participació "El Futur de les nostres muntanyes”. En esta iniciativa tenen cabuda totes les persones, associacions, agrupacions i institucions que ho desitgen i el seu objectiu fonamental és donar forma a tot el procés de regeneració de les muntanyes i assegurar el seu manteniment.
Este grup de participació, que també està representat en la Mesa de Concertació de Conselleria, es reuneix de forma mensual i ja està treballant en propostes més concretes. Entre altres, la realització d’una enquesta per recollir el coneixement que tenen els veïns i veïnes de Carcaixent sobre el seu medi natural. Com han explicat des del grup promotor, a banda de la restauració de la superfície cremada, un dels seus objectius fonamentals és  la mobilització de la població per la pressa de consciència i responsabilitat, per a que es puga crear un pla de gestió ambiental constituït entre tota la ciutadania.
Ajuntament de Carcaixent