La Mancomunitat activa hui a l’Alcúdia un nou servei d’atenció i assessorament per a la dona

Martes, 7 de junio de 2016 | e6d.es
• El SIAD ofereix orientació jurídica i psicològica en matèria familiar i laboral

._000395


._000400
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta posa en marxa hui dimarts el Servei d’Informació i Atenció a la Dona  (SIAD), un nou punt d’assessorament especialitzat en matèria laboral i familiar. El SIAD actuarà també com un nou punt d’atenció i suport en casos de violència masclista.
L’Alcúdia ha sigut el primer municipi en adherir-se a esta nova prestació mancomunada, que reforçarà el serveis socials de la localitat i treballarà en coordinació amb les entitats i administracions que compten amb línies d’acció o programes específics d’orientació, informació i mediació per a la dona.
La tipologia de consultes, orientacions i assistència del SIAD és ampla, destacant entre d’altres, les següents prestacions:
Orientació jurídica. S'informa i s'orienta sobre la justícia gratuïta, els tràmits de separació judicial o divorci (de mutu acord o de forma contenciosa), casos d’impagament de pensions alimentàries, incompliments del règim de visites, recursos davant casos de violència masclista, etc. També s'informa i s’afavoreix la mediació familiar com mètode pacífic per resoldre conflictes.
Derivació per a l’atenció psicològica. S’ofereix informació sobre els recursos per al tractament psicològic a dones que es troben en situacions d’assetjament, violència masclista o dificultats personals.
Elaboració de protocols d’actuació conjunts en l’àmbit policial, judicial i educatiu per a l’atenció a la dona i la gestió de situacions de risc .
Disseny i execució de campanyes de sensibilització.
L’oficina del SIAD de l’Alcúdia estarà activa tots els dimarts de 10.00 a 13.30, a les dependències de Serveis Socials de l’Ajuntament, al carrer Grup de Dansa s/n.
A este nou servei mancomunat d’assistència tècnica especialitzada per a la dona podran adherir-se tots els municipis integrats en la Mancomunitat de la Ribera Alta que ho sol·liciten. 
Mancomunitat de la Ribera Alta