La Generalitat ha aprovat fins a juliol 7,3 milions d'euros per a potenciar l'emprenedoria i les “startups” de la Comunitat Valenciana

Lunes, 22 de agosto de 2022 | e6d.es
• En els set mesos transcorreguts de 2022 s'han concedit 22 operacions dirigides a empreses de recent creació

._000829

._000836
La Generalitat, a través del Institut Valencià de Finances (IVF), ha aprovat des que va començar l'exercici 2022 un total de 22 operacions dirigides a fomentar l'emprenedoria i recolzar a les *startups en la Comunitat Valenciana, per un muntant total de 7,3 milions d'euros.
El director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha destacat l'important paper que exerceix aquest organisme com a finançador de noves iniciatives empresarials que sorgeixen en la Comunitat Valenciana i ha incidit en què “som una terra que destaca per la seua elevada taxa d'innovació disruptiva, per la qual cosa des de la Generalitat recolzarem sempre totes les iniciatives emprenedores que ajuden a generar valor afegit al nostre teixit productiu”.
D'aquesta manera, ha reconegut “l'impuls que des de l'IVF estem donant a les noves línies de suport específiques per al sector” i ha apuntat que “cada vegada més som una referència en el finançament de *startups i projectes emprenedors perquè apostem decididament per garantir el finançament a projectes sense trajectòria empresarial en condicions molt avantatjoses”, ha apuntat Manuel Illueca.
De fet, la Conselleria d'Hisenda, a través de l'IVF, compte ja en la seua cartera de productes financers “amb línies que cobreixen totes les etapes de la vida de l'empresa, amb condicions específiques punt per a aquelles que estan en els seus inicis com fins a les fases més madures”.
Així, entre els productes financers que ha oferit l'IVF durant els set primers mesos de 2022 destinats a empreses de recent creació, es troben els préstecs subordinats disruptius i els préstecs participatius, als quals cal unir l'activitat desenvolupada a través dels fons de capital de risc en els quals participa el *Institut *Valencià de *Finances i que es gestionen a través d'entitats privades.
La línia de préstecs subordinats disruptius ha tingut com a beneficiàries a empreses de recent creació i alt component innovador, que han dut a terme projectes centrats en la comercialització de producte que inclouen millores tècniques d'aquest, dels seus components i materials, de programes informàtics o de disseny.
A més, aquesta línia de finançament també contempla actuacions destinades a l'expansió o consolidació de les activitats generals de l'empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats.
Durant els mesos transcorreguts de 2022 l'IVF ha aprovat un total de 7 operacions acollides a aquesta línia de finançament, a les quals s'han destinat en conjunt 5,1 milions d'euros.
Entre les empreses beneficiàries d'aquests préstecs subordinats es troben companyies com Zeleros Global, Tuvalum Sports, Mysphera, Greene Waste to Energy i Feedect Entogroup.
Igualment, destaca la línia de préstecs participatius en *coinversión amb inversors privats, línia que ha sigut recentment reeditada i que s'ha ampliat fins als 6 milions d'euros de pressupost. Aquesta línia de finançament va dirigida a empreses de nova creació amb un alt component innovador.
Durant els mesos transcorreguts de 2022 un total de 7 startups valencianes s'han beneficiat d'aquests préstecs participatius, que a més aporten com a gran valor la coinversión amb inversors privats, aprofitant així els avantatges de la col·laboració públic-privada. Aquestes 7 operacions, entre les quals es troben companyies com Suyndeno, Stayforlong, Fixme Corporate o Skroller, han rebut en conjunt finançament per import de 1,2 milions d'euros.
A aquestes xifres cal afegir les 8 operacions realitzades a través de Fons Capital de risc dirigits a l'emprenedoria en els quals participa el Institut Valencià de Finances. Es tracta dels fons THINK BIGGER - FUND I, The Lab Ventures Fund I i DRAPER B1 III, FCR-PIME. Aquestes operacions han comportat en conjunt una inversió de 926.465,71 euros.
Generalitat Valenciana

._000606 

._000690