La Diputació de Valčncia pionera en la transparčncia dels seus contractes menors

Lunes, 20 de junio de 2022 | e6d.es
• El web provincial inclou un portal que informa dels processos oberts i oferix a les empreses la possibilitat d'optar a cada oferta

._000864

La Diputació de València ha habilitat en el seu web un portal pioner de contractació menor que oferix de forma actualitzada la informació sobre els contractes en licitació, el servei o àrea que convoca, el període per a admetre sol·licituds, l'import i els requisits necessaris per a presentar-se a cada procés. Esta mesura reforça encara més la transparència d'una corporació que en l'últim Observatori de Governança del CEU-Cardenal Herrera complia amb el 94% dels criteris analitzats.
El president de la Diputació, Toni Gaspar, va decidir crear un grup de treball per a materialitzar les propostes dels habilitats nacionals en matèria de contractació menor, recollides en l'informe anual de control intern. En el marc del Pla d'Acció de Presidència, este grup format per personal de Contractació, Intervenció e Informàtica va abordar la implementació d'un portal, inclòs en dival.es, que publicita els contractes menors per a la presentació d'ofertes.
El portal està visible a través d'un bàner en la part dreta del web de la Diputació, amb el nom de ‘Contractes menors’, i en el seu interior es troben els processos en licitació i el termini d'admissió. Una vegada recollides les ofertes presentades, els diferents caps de servici de la corporació provincial valoren les propostes i procedixen a l'adjudicació basant-se en criteris tècnics.
 
Màxima transparència
Esta publicitat pionera de contractes menors consolida l'aposta per la transparència de l'actual equip de govern provincial, ja que la legislació estatal no obliga a sotmetre a licitació este tipus de contractes, que poden adjudicar-se “a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació”. Les institucions han d'informar de l'adjudicació d'estos contractes cada tres mesos, mentre que la Diputació fa pública l'obertura de cada procés en temps real perquè qualsevol que complisca els requisits puga optar a l'oferta.
Quant a la tramitació d'expedients de contractes menors, la llei exigix l'emissió d'un informe de l'òrgan de contractació justificant la necessitat del contracte, així com l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent. Però en cap cas es requerix l'obertura d'un procés de licitació en el qual puguen concórrer diferents candidats a l'adjudicació.
Els contractes menors, encara que amb una dotació pressupostària baixa respecte a les despeses totals de la institució en cada exercici, suposen un percentatge destacable de la contractació en les administracions públiques. Per este motiu, els habilitats nacionals consideren que és important la seua exposició pública, a la qual va accedir el president Gaspar a través de l'equip de treball transversal que ha activat el portal de contractes menors de la Diputació de València.
Mesures com esta li han valgut a la Diputació diferents reconeixements en matèria de transparència, l'últim el segell Infoparticipa que valora el treball de la corporació en matèria de transparència i participació i la situa al capdavant entre les administracions del sector públic de la Comunitat. La institució provincial complix amb 46 del mig centenar de criteris avaluats per l'Observatori de Governança, Transparència i Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat CEU-Cardenal Herrera. “L'excel·lent en transparència és fruit del treball realitzat pels responsables de la delegació provincial durant l'últim any”, considera el president Gaspar.
Dival