'La democràcia es ressent'

Lunes, 31 de octubre de 2022 | e6d.es
• Opinió: Juan Manuel Arnandis, portaveu del Partit Popular de l'Alcudia
._000882
La democràcia es ressent quan a algú se li lleva la paraula o se li impedeix  la llibertat de defensar les seues idees, o expressar les seues opinions i  més encara quan això es produeix en una seu de la representació  popular. 
El passat ple d'octubre celebrat el dia 25, es va produir al nostre entendre  uns fets que podríem qualificar com de vergonyosos. 
En aquest ple el nostre portaveu va formular en l'apartat de precs i  preguntes, el qual els anime a veure en la pàgina web de l'Ajuntament de  l’Alcudia, una sèrie de qüestions que havien de ser contestades pels  membres de l'equip de govern Municipal. 
Pel que sembla algunes de les preguntes van resultar incomodes per a  l'equip de govern, principalment al Sr Alcalde-President, ja que es va optar  per donar unes respostes, més aviat vagues i no ajustades a les preguntes  efectuades, és com si, per exemple, li preguntara si plou i vosté em  contestara parlant-me de les borrasques i els anticiclons, davant la qual  cosa demanarem la paraula per a manifestar la nostra opinió i sol·licitar  més aclariments, sol·licitud que ens va ser denegada al·legant el sr  Alcalde-President del Ple que les preguntes no eren objecte de debat. 
Posteriorment i abans de finalitzar el Ple, el nostre portaveu va sol·licitar  de nou la paraula, sent novament denegat el que considerem com un dret  que correspon als nostres regidors com a representants triats per la  ciutadania, i donant per finalitzat el ple. 
D'acord amb les nostres conviccions democràtiques, nosaltres considerem  que les majories absolutes no estan renyides amb el respecte al dret, que  te cada ciutadà o qualsevol dels seus representants de exposar, rebatre o  debatre qualsevol qüestió que puga plantejar-se en qualsevol àmbit de la  vida pública. 
Tal vegada algú pot considerar-ho d'una altra forma. 
Tal vegada per a algú les majories absolutes serveixen per a no donar veu  a la resta de grups quan no els interessa.
Juan Manuel Arnandis, portaveu del Partit Popular de L'Alcudia._000733

._000814