La Conselleria d’Habitatge publica la cinquena i última resolució del Bo Jove d’ajudes al lloguer per un import d’1,3 milions d’euros

Domingo, 23 de abril de 2023 | e6d.es
• 231 joves que no superen els 35 anys es veuran beneficiats en aquesta cinquena concessió
._000410
La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la cinquena i última resolució per a la concessió de les ajudes al lloguer del Bo Jove de la convocatòria 2022-2023.

Aquesta cinquena resolució se suma a les altres quatre anteriors, amb la qual cosa el total de les ajudes concedides ascendeix a 22.765.682,86 euros, tal com ha explicat la directora general d’Emergència Residencial i Funció Social, Pura Peris. Es tracta de 231 expedients, segons ha detallat, corresponents a les sol·licituds completes presentades fins al dia 15 de juny. L’import d’aquesta cinquena resolució és d’1.342.776 euros, distribuïts en dues anualitats.

De les 231 sol·licituds concedides en aquesta cinquena resolució, en corresponen 147 a la província de València (per un import de 866.634 euros), 53 a la província d’Alacant (per un import de 314.340 euros) i les altres 31, a la província de Castelló (per un import de 161.802 euros).

Pura Peris ha subratllat que l’objectiu de les ajudes és “facilitar l’emancipació en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant la concessió d’ajudes directes”.

45 milions d’euros per als exercicis 2022 i 2023
En total, s’han destinat 45 milions d’euros per als exercicis 2022 i 2023. La quantia màxima d’ajudes que s’ha concedit per a aquesta convocatòria de 2022 ha sigut de 22.800.000 euros, l’aportació dels quals correspon al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Prop de 4.000 joves de la Comunitat Valenciana s’han vist beneficiats del Bo Lloguer Jove.

Les persones beneficiàries, ha recordat Pura Peris, han de justificar mitjançant rebuts acreditatius el pagament mensual del lloguer de manera periòdica. A continuació, la Conselleria ordenarà el corresponent pagament de la subvenció, equivalent als rebuts presentats junt amb la sol·licitud.

D’altra banda, ha indicat que aquelles persones que hagen estat denegades per esgotament del crèdit pressupostari i hagen sol·licitat l’ajuda en el 2022, podran sol·licitar novament l’ajuda per al 2023, i no hauran de tornar a presentar tota la documentació. Només hauran de presentar còpia del contracte, volant únic d’empadronament, rebuts de lloguer o cessió, declaracions responsables i autoritzacions.

Ajuda de 250 euros mensuals per a menors de 35 anys
El Bo Lloguer Jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones que no superen els 35 anys. Es tracta d’una ajuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats. Per a rebre’l, és preceptiu ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d’arrendament. A més, l’habitatge o l’habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l’ajuda.
Generalitat Valenciana