Fiscalia investiga l’adjudicació de leds arran de la denuncia presentada per M+S Algemesí

Viernes, 22 de abril de 2016 | e6d.es
• "El 24 de febrer M+S ALGEMESÍ presentŕ documentació sobre la presumpta adjudicació irregular de 2012 i al dia següent fiscalia obrí diligčncies d’investigació penal"

._000256._000414

Fiscalia d’Alzira està investigant ja l’adjudicació de leds que realitzà l’anterior alcalde popular d’Algemesí. Després que saltara l’escàndol de l’operació Taula relatiu a les adjudicacions de plans dependents de la Diputació M+S ALGEMESÍ es posà a revisar els expedients de  les subvencions de Diputació, i entre ells el de la compra de leds.. Fruït d’eixa minuciosa revisió vàrem descobrir que la decisió de comprar els leds a l’empresa INELCOM no fou una decisió tècnica sinó únicament política, que en el cas d’Algemesí, en 2012, es prengué saltant-se tots els mínims procediments legals que exigia la llei. Com a conseqüència de la informació i de la documentació que aportàrem a Fiscalia, aquesta, al dia següent obrí les Diligències d’Investigació Penal número 10/16-SU. Inicialment Alzira s’inhibí en favor de la Fiscalia Provincial, tot i que aquesta no acceptà la inhibició  i ha ordenat que siga la fiscalia d’àrea qui realitze les diligències. Així ho ha pogut constatar el portaveu del grup municipal M+S ALGEMESÍ qui s’ha personat hui en les oficines de la Fiscalia d’Alzira per interessar-se qui estava instruint la investigació.
I és que revisant en el dia d’ahir el registre d’entrades i eixides de l’ajuntament M+S ALGEMESÍ ha pogut adonar-se’n que el passat dilluns dia 18 tingué entrada l’ajuntament (número registre entrada 7796) un escrit de la Fiscalia d’Alzira sobre les esmentades Diligències 10/16-SU. Tot i que encara no hem tingut còpia oficial de l’escrit ni hem pogut veure a l’ajuntament l’expedient administratiu que ha originat, Fiscalia està demanant a diferents tècnics de l’ajuntament què elaboren un informe per a poder analitzar què ha passat i decidir si aprecia, o no, alguna il•legalitat en l’adjudicació de 2012.
En 2012 l’ajuntament d’Algemesí s’adherí a la central de compres de Diputació i adquirí a l’empresa INELCOM leds per valor de 360.000€. A diferència de les compres de 2013 i 2014 que s’acordaren per l’òrgan competent, la Junta de Govern, en 2012 no existeix cap acord de la Junta de Govern adjudicant la compra, ni tampoc cap resolució. En l’expedient municipal no hi ha cap document legal on s’atorgue a INELCOM l’adjudicació així com tampoc informes tècnics que justifiquen la idoneïtat de la compra a eixa empresa. Altres ajuntaments encomanaren informes per decidir, però en el cas d’Algemesí la decisió de comprar a INELCOM la prengué en 2012 únicament i exclusivament el Sr Alcalde i sense plasmar-ho en cap tipus de document legal. Qualsevol compra d’eixe import no es pot adjudicar verbalment, sinó que l’ha de prendre algun òrgan de l’ajuntament. Però en 2012 tal acord no existeix.
L’ajuntament decidí adherir-se a la central de compres i això es va fer a través d’un simple resolució, la Resolució 2084/2012 de data 9 de novembre. Però per tal d’adherir-se calia, tant sol•licitar l’adhesió, com adjudicar la compra a una de les sis empreses de la central. Malgrat no existir d’adjudicació Secretaria certifica a Diputació,  en un document de 3 de juny de 2013, que en la Resolució de 9 de novembre de 2012 s’acordava tant adherir-se al Pla com adjudicar la compra a INELCOM. El ben cert és que en l’esmentada resolució no hi figura l’adjudicació a INELCOM. Però la cosa no acaba ahí, quan en 2013 s’envia la documentació pertinent a Diputació, en aquesta se certifica, falsament, que l’òrgan que adjudica la contractació és la Junta de Govern Local de data 9 de novembre (que era la de la Resolució) de 2012. En eixa data no se celebrà cap Junta ni en tot 2012 s’acordà adjudicar eixa primera comanda. M+S ALGEMESÍ estigué diversos dies buscant en Contractació d’Obres Públiques i Intervenció l’acord. No aparegué ni consta en cap dels cinc expedients consultats que és tota la documentació existent.
Davant de tanta irregularitat no és doncs d’estranyar que Fiscalia haja decidit obrir unes Diligències d’Investigació Penals. M+S ALGEMESÍ, una vegada més, ha estat l’opció política que, amb valentia, denuncia allò que considera irregularitats i presumptes il•legalitats davant qui pertoca, la Fiscalia. Entenem que aquesta denuncia i vigilància de la legalitat li pertocava fer a l’equip de govern, però si ells no ho fan ho farem nosaltres. Estem orgullós de ser qui defensem els ciutadans.
Més Algemesí