Finalitzen els cursos d'estiu sobre rehabilitació energčtica, regeneració i renovació urbanes

Lunes, 22 de septiembre de 2014 | e6d.es
• Així mateix l'AER ha aprofitat aquests cursos per fer difusió del projecte europeu Republic-MED en el qual participa

._000274
L'Agència Energètica de la Ribera ha finalitzat el cicle de cursos formatius en rehabilitació energètica, que ha portat a terme aquest estiu amb l'objectiu de promoure la reconversió dels treballadors de les empreses del sector de la construcció de la Ribera.
Durant els mesos de maig a setembre, s'han realitzat tres cursos sobre coneixements bàsics, tècniques de gestió empresarial i solucions constructives per a la rehabilitació energètica, regeneració i renovació urbanes. Aquests cursos s'han realitzat gràcies al suport de la Diputació de València a través dels Programes Municipals de Joventut, en què han participat prop de 90 joves.
Així mateix l'AER ha aprofitat aquests cursos per fer difusió del projecte europeu Republic-MED en el qual participa. En aquest projecte es realitzaran estudis tecno-econòmics de rehabilitació energètica de tres edificis públics i dos espais urbans de la Ribera.
Amb totes aquestes accions formatives i de difusió, l'AER pretén ajudar a aconseguir els objectius europeus de reducció de les emissions de CO2 en un 20%, un augment d'energies renovables en un 20% i un augment de l'eficiència energètica en un 20% i arribar a complir amb la Directiva Europea 2010/31/UE que imposa que a 31 desembre 2020 tots els edificis de nova construcció siguin d'energia gairebé nul.la.
Agència Energètica de la Ribera