EU-Algemesí demanarà declarar nul•la la comissió d’Urbanisme del 2 d’octubre

Sábado, 4 de octubre de 2014 | e6d.es
• Perque alguns members no van ser convocats en temps i forma sobre la mateixa comissió

Esquerra Unida no va ser convocada en temps i en forma sobre la mateixa comissió. Alguns membres de la comissió van ser convocats per correu i també per telèfon. Per tant considerem que la convocatòria no esta de forma correcta. No podem confiar amb la sola convocatòria per correu, ni tant sols es demana la confirmació de recepció, i especialment en les convocatòries urgents. El dia 30 de setembre també hi havia una comissió d’urbanisme a la que ens havien dit que estiguérem pendents del correu electrònic, pero d’aquesta no sabíem res fins el dia de hui  que hem comprovat el correu.
Per Esquerra Unida el tema de la catalogació del patrimoni arquitectònic és importantissim afectat a molts ciutadanes i ciutadanes i per tant tenim un especial interès d’estar informats, cosa que s’ens impedeix al no estar convocats de forma adequada.
EU-Algemesí
 
Exposició
Que al passat dia 30 de setembre va rebre una convocatòria per una comissió d’urbanisme, previ a la presentació al Plenari, a la que por motius personals no vaig poder acudir, tot i que a la darrera comissió ordinària ens assabentaren que estiguérem pendents de la dita convocatòria. Pel que ens han informat els membres dels altres partits de l’oposició el punt no va prosperar per la falta de documentació, i per tant no es va discutir al plenari.
Ahir, dia 2 d’octubre, a les 13.30 del migdia vaig rebre al correu del portal Auraportal un altre correu per una comissió extraordinària d’urbanisme, amb el mateix punt que el tractat el dia 30. En la primera comissió del 30 estàvem assabentats de seguir el correu, pero motius d’indole personal m’impediren la meva assistència. Respecta a la comissió del dia 2 d’octubre no teníem cap advertència, pel que no vaig comprovar el correu. Els funcionaris responsables del funcionament i l’equip de govern tenen el meu telèfon, sempre a disposició dels assumptes municipals.
Per tant no haguera estat de més en primer lloc comprovar si vaig rebre el correu, amb una confirmació de lectura per la meva part, i en segon lloc haver cridat per telèfon per confirmar i o assabentar-me de la convocatòria.
 
Sol·licita
Siga declarada nul·la la convocatòria de la comissió, ja que el mitja requerit no es plenament fiable, ni el podem considerar eficaç ni de confiança per les comunicacions pertinents a les comissions en les que com a membre electe i regidor de l’ajuntament tinc tot el dret d’acudir i ser informat.
Tanmateix i en cas de declarar nul·la la comissió declarar o posposar el plenari a un altra data després d’una convocatòria en temps i forma de la comissió informativa.