En 103 escoles les famílies han votat en contra de modificar la jornada escolar i en 100 a favor

Martes, 19 de abril de 2022 | e6d.es
• Les votacions s'han realitzat en 203 centres educatius d'Infantil i Primària

._000759
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport disposa de les primeres dades de participació i els resultats dels 203 centres educatius que van ser autoritzats per a realitzar les votacions de les famílies per a determinar si es modificava el canvi d'horari en la jornada escolar per al pròxim curs 2022-2023. 24 dels centres són de les comarques d'Alacant, 42 de les comarques de Castelló i 137 de les de València.
Podien votar 77.821 pares i mares en tot el territori valencià, 7.050 dels quals corresponen a les comarques d'Alacant, 17.512 a les comarques de Castelló i 53.259 a les comarques de València.
Del total del cens, han participat en el procés de votacions el 67,4% de pares i mares en tot el territori. A les comarques d'Alacant el 71,7% dels pares i mares; en les de Castelló, el 67,3%, i en les de València, el 66,9%.
Es necessitava l'obtenció d'un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat del cens perquè el resultat siga favorable a la modificació de la jornada.
Provisionalment, les famílies de 100 col·legis d'Infantil i Primària han decidit, mitjançant consulta, canviar l'horari de la jornada escolar, i les famílies de 103 centres han decidit no canviar el tipus de jornada.
Quant als resultats per comarques, dels 24 centres educatius convocats de les comarques d'Alacant en 14 centres s'ha votat a favor de la modificació de la jornada escolar i en 10 en contra.
A les comarques de Castelló hi havia 42 centres convocats. D'aquests, 16 centres han obtingut el sí a la modificació de l'horari de jornada escolar i 26 el no.
A les comarques de València hi havia 137 centres convocats. D'aquests, 70 centres han obtingut el sí a la modificació de l'horari de jornada escolar i 67 el no.
Una vegada coneguts els resultats definitius i atesos els possibles recursos , la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació dictarà, abans del període d'admissió escolar per al pròxim curs, l'autorització definitiva del canvi de jornada escolar.
Atesos aquests resultats provisionals, dels 1.437 centres d'Infantil i Primària sostinguts amb fons públics que hi ha en el sistema educatiu valencià, el pròxim curs 2022-2023 un total de 750 (el 52,2%) tindran jornada contínua i el 47,8%, 687 centres, jornada partida.
Dels 498 centres que hi ha a les comarques d'Alacant, 375 (el 75,3%) tindran jornada contínua i els 123 restants (el 24,7%) jornada partida. A les comarques de Castelló hi ha 191 escoles: 74 tindran jornada contínua (el 38,7%) i partida les 117 restants (61,3%). A les comarques de València les proporcions són: un 40,2% de col·legis amb jornada contínua, 301 dels 748 que hi ha, i els 447 restants (el 59,8%) amb jornada partida. 
Generalitat Valenciana._000836

._000853