Els Ajuntaments d'Almussafes i Sollana firmen un conveni

Lunes, 16 de diciembre de 2013 | e6d.es
• Per a la prestació associada del servici de protecció civil en ambdós municipis

._000246
L'alcalde d'Almussafes, Albert Girona, i el de Sollana, Vicente Codoñer, han rubricat este mateix matí, en la sala de plens del consistori d'Almussafes un conveni de col•laboració que els va a permetre prestar de forma associada el servici de protecció civil en ambdós termes municipals, per mitjà de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d'Almussafes. Els secretaris d'ambdós entitats locals, així com els caps de la Policia Local i les dos responsables de protecció civil de les dos poblacions de la comarca de la Ribera Baixa han assistit a l'acte de firma del document, que s'ha establit en principi amb una duració de tres anys. Els escassos quatre quilòmetres que separen les localitats d'Almussafes i Sollana donen sobrada prova de la proximitat geogràfica i similitud de riscos que compartixen estes dos poblacions que, durant el matí de hui divendres dia 13, han donat un pas més en les seues bones relacions acordant formalment l'inici d'un programa de cooperació, col•laboració i assistència mútua entre ambdós ajuntaments per a la prestació dels servicis de protecció civil en l'àmbit dels respectius municipis. Albert Girona i Vicente Codoñer han acordat, així mateix, la prestació d'un servici preventiu i operatiu en la gestió d'emergències, catàstrofes i calamitats públiques d'acord amb el que establix el Pla territorial municipal i els plans d'actuació enfront de riscos específics, així com en actes de pública concurrència. “Mancomunar servicis ens va a permetre prestar-los amb major efectivitat, al mateix temps que reduïm costos, i en el nostre cas ens va a facilitar exercir una millor actuació davant de les emergències que patim anualment com a conseqüència de les pluges”, ha destacat la màxima autoritat de Sollana durant l'acte. Per la seua banda, el president de la corporació d'Almussafes ha valorat molt positivament l'acord que permetrà optimitzar recursos i engrandir la labor que es presta des de l'agrupació de voluntaris de protecció civil des de la seua posada en funcionament.
Després de la rúbrica del conveni, es va a constituir un grup de treball per a l'execució de les actuacions concretes que s'aproven, integrat pels caps de la Policia Local d'Almussafes i Sollana, David Lerma i Tomás Francisco Magraner, respectivament, i pel cap de protecció civil de l'agrupació de voluntaris d'Almussafes, Antonia García, que es reunirà en l'Ajuntament d'Almussafes i amb la periodicitat que s'acorde en funció de la seua necessitat.
L'estructura del servici de protecció civil associat s'establix davall la superior direcció i coordinació tècnica del cap de la Policia d'Almussafes i direcció operativa pel responsable de Protecció Civil d'Almussafes. Per la seua banda, el cap de la Policia Local de Sollana, com a membre del grup de treball, prestarà col•laboració i coordinació tècnica quan la necessitat intervenció o actuació siga en el terme de Sollana. Encara que la duració del conveni s'ha establit en tres anys, este quedarà tàcitament prorrogat per períodes iguals d'anys, si cap de les parts signatàries formula denúncia expressa amb una antelació mínima de tres mesos abans del dia de la seua finalització.

Actuacions de l'Agrupació de Voluntaris d'Almussafes
A partir d'ara, l'Agrupació prestarà de forma associada i conjunta els servicis de protecció civil en l'àmbit territorial de Sollana i Almussafes, col•laborant en aquelles activitats de pública concurrència que precisen l'actuació del servici de protecció civil i organitzant les activitats necessàries en compliment dels plans d'actuació de riscos específics i plans territorials municipals d'ambdós consistoris.
Col•laboració econòmica de l'Ajuntament de Sollana
L'Ajuntament de Sollana aportarà un local, per a la celebració de reunions del Grup de Treball i dels voluntaris de servici de protecció civil d'Almussafes, a més d'un vehicle i de diversos materials per a l'exercici de la labor dels voluntaris. Així mateix, ha assumit l'obligació econòmica de dotar pressupostàriament en les aplicacions corresponents dels pressupostos municipals de cada any a què s'estén la duració del present conveni destinada a finançar el vestuari dels voluntaris veïns de Sollana i l'import dels segurs corresponents i a sufragar els gastos de gasolina que es deriven de les actuacions en el seu terme municipal. Per a l'any 2014, l'Ajuntament s'ha compromés a consignar crèdit suficient i necessari per a les obligacions derivades del present conveni de col•laboració, fixant-se en un import inicial de 3.000 euros. No obstant això, anualment s'aprovarà conjuntament per ambdós ajuntaments un pressupost anual del funcionament de l'Agrupació de Voluntaris de  Protecció Civil, d'acord amb la distribució anual de gastos, que s'ajustarà en funció dels gastos efectivament haguts durant l'últim trimestre de l'any.
Ajuntament d'Almussafes