El TSJ anul·la la sentència dictada per l'Audiència Provincial de València que va absoldre a l'exalcalde de Corbera

Viernes, 29 de julio de 2022 | e6d.es
• El judici es va celebrar el passat 24 de febrer

._000723
La Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictat sentència, amb data 28 de juliol de 2022, en la qual anul·la la sentència dictada per la Secció 1a de l'Audiència Provincial de València que va absoldre a l'exalcalde de Corbera, de Compromís, Jordi Xavier Vicedo Jiménez, i a la secretària d'aquest Ajuntament, per considerar que existeix “orfandat explicativa sobre el caràcter degut o indegut de les prestacions econòmiques a realitzar i el seu eventual encaix en el tipus penal de prevaricació”. Entre altres motius, arriba a aquesta conclusió perquè l'Audiència ja va assenyalar en la seua resolució "que l'actuació dels acusats poguera ser irregular".
La causa ha sigut reexpedida a la Secció 1a de l'Audiència Provincial de València perquè complete la motivació fàctica de la sentència quant al delicte de prevaricació objecte d'acusació.
“Des d'Àrids Romafe i Pedreres i Àrids Llauri confiem plenament en la Justícia, i amb independència de la decisió final del procediment judicial denunciem una vegada més l'assetjament i enderrocament al qual estem sent sotmesos per part de l'exalcalde”, assegura Ximo Magalló, gerent de les empreses.
Des de desembre de 2017 fins hui s'han sol·licitat fins a sis peticions de llicències diferents a l'Ajuntament de Corbera i totes han sigut desestimades, la qual cosa indica les poques o nul·les guanyes per part de l'administració local de resoldre aquest tema i acabar amb la restauració de la pedrera , que actualment és un exemple de restauració com l'acredita que la Universitat de València empra aquesta explotació com a referència de restauració.

Història dels fets
La pedrera de l'empresa, denominada Girtal, «s'explota des de 1986, amb la preceptiva autorització del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València. Amb data 29 de juliol de 2004, l'Ajuntament de Corbera va concedir llicència d'obres inicial, per huit anys, a l'explotació minera. Per resolució d'Alcaldia el 13 d'octubre de 2014 es concedeix nova llicència d'obres a Àrids *Romafe per part del denunciat, l'alcalde de l'Ajuntament de Corbera, fins a abril de l'any 2015, per a prosseguir amb els treballs de restauració, davant la impossibilitat de concloure aquests treballs en el termini projectat, donada la coneguda situació de crisi econòmica, que des de l'any 2007 venia patint Espanya». En aqueix temps, consta en les actuacions que s'han exigit a l'empresa per l'Ajuntament pagaments il·lícits per més de 600.000,00 €.
Amb data 5 de novembre de 2015, i pels mateixos motius de context econòmic que concorrien en anys anteriors, es dicta nova Resolució per part del denunciat, concedint nova llicència d'obra a Àrids *Romafe per a continuar amb els treballs de la pedrera Girtal, fins a setembre de 2017.
Una vegada que l'empresa es va negar a continuar pagant les quantitats que demanava l'ajuntament, per a una nova pròrroga de la llicència, per l'alcalde es va dictar ordre de paralització i precinte de l'activitat minera, comprometent amb això més de vint llocs de treball.
Entre setembre i desembre de 2017 per part de l'exalcalde, es va exigir a l'empresa que depositara un aval de 600.000 € executable al primer requeriment per part de l'Ajuntament de Corbera, amb l'obligació d'acabar la restauració abans del 30 de març de 2019, ja que, en el seu programa electoral estava que tancaria la pedrera abans de les eleccions de maig de 2019. Davant la negativa de l'empresa a depositar la quantitat exigida, al desembre de 2017 es va notificar a l'empresa l'ordre de tancament que va ser recorreguda judicialment i la justícia condemna a l'Ajuntament a anul·lar els seus actes per haver-se realitzat en contra de la llei fins a la data de hui. 
Canteras y Áridos LLaurí SL

 

._000853 

._000525