| Edició núm. | Any: 11 | Notícies: | Fotografies: | Comentaris d'usuaris:

 17/01/2013

POBLACIONS » L'Alcúdia » Política

El Plenari Extraordinari de l'Alcúdia aprovà una moció exigint a la Generalitat el pagamet del deute

L'Ajuntament de l'Alcúdia va celebrar ahir a les 7.30 de la vesprada un Plenari Extraordinari
L'Ajuntament de l'Alcúdia va celebrar ahir a les 7.30 de la vesprada un Plenari Extraordinari, al qual es van aprovar, entre d'altres sengles mocions del Grup Socialista, una sobre el deute que la Generalitat manté amb l'ajuntament i amb diferents entitats i veïns de l'Alcúdia i una altra sobre la retirada, per part de la Generalitat Valenciana, dels programes de Foment de l'Ocupació.
Així mateix, l'Ajuntament va acordar Reprovar al ministre Wert, com a resultat de l'aprovació d'una moció conjunta dels grups Compromís i Socialista.MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA EXIGINT A LA GENERALITAT EL PAGAMENT DEL DEUTE
“En estos moments de crisi, quan més necessària és la fiabilitat de les administracions i generar un clima de confiança entre els ciutadans, ens hem trobat amb una Generalitat incapaç de pagar allò que ens deu.
Els ajuntaments, associacions, entitats, empreses i autònoms ens hem fiat i hem complit amb la nostra part del contracte. Però la Generalitat Valenciana no ha complit amb la seua part, no ha pagat allò a què s’havia compromès i ha trencat el principi de lleialtat institucional.
Els ajuntaments valencians, de tots els colors, com també els col•lectius, empreses proveïdores i ciutadans ens sentim enganyats. I el que és pitjor, els nostres veïns i veïnes estan patint les greus conseqüències d’una administració autonòmica irresponsable.
La Generalitat deu 480.000 euros al nostre Ajuntament. A més a més, deu 60.000 euros als alumnes de Secundària per les beques no abonades en els últims dos cursos. Deu 50.000 euros al alumnes de Primària pel mateix concepte. Deu 57.000 euros al nostre Centre Professional de Música sumant endarreriments de 2010, 2011 i 2012. Deu les tres últimes mensualitats als menjadors escolars de les escoles públiques del nostre poble. La Generalitat té un deute amb el sector els llibreters valencians d’11 milions d’euros del bono-llibre del curs passat, que deuria haver-se pagat en octubre de 2011, la qual cosa vol dir que les quatre llibreries alcudianes que participen en eixa campanya acumulen l’impagament consegüent. Els universitaris alcudians veuen com puja el preu de les matrícules i les taxes universitàries perquè la Generalitat deu 997 milions amb les Universitat públiques valencianes. La Generalitat té un deute de 50 milions d’euros amb col•legis concertats valencians.
La Generalitat deu més de 100.000 euros a veïns i veïnes que han rehabilitat les seues cases, que han rebut subvenció per fer-ho i que mai no l’han cobrada. Deu més de 300.000 euros a empresaris i autònoms de l’Alcúdia, tant per proveir determinats bens i serveis com per ajudes regulades i no cobrades. La Generalitat li deu 60.000 euros a vora un centenar de famílies de l’Alcúdia que tenen reconegut el dret a la prestació de dependència (son els endarreriments de setembre, octubre i novembre). Però, a més a més, la Generalitat té expedients de Dependència de alcudians i alcudianes sense resoldre des de 2010, que hagueren representat més de 200.000 euros per a les famílies afectades. A hores d’ara ja han mort 4 persones del nostre poble esperant una resolució que mai no ha arribat. La Generalitat manté deutes de diferents quanties amb farmàcies, associacions cíviques, esportives, Ong’s i d’atenció a discapacitats del nostre poble.
Tot sumat, la Generalitat deu més d’1.500.000 euros a l’Alcúdia (249.579.000 pessetes). Una quantitat astronòmica en qualsevol moment, però més en temps de recessió econòmica.
El silenci que la Generalitat ha mantingut davant les reiterades peticions perquè paguen el que deuen al nostres poble i als col•lectius i persones afectades de l’Alcúdia ens resulta indignant. La Generalitat i el seu president amb la seua actitud són hui un mal exemple per al conjunt de la societat valenciana. A esta situació de vergonya, cal afegir-li que tampoc paga els medicaments a les farmàcies, ni els programes d’ocupació, ni els més bàsics d’assistència social, ni les subvencions a la vivenda i un llarg etcètera.
El més greu de tot és que eixa situació, lluny de solucionar-se, està agreujant-se cada dia, i ara sabem que el Consell de la Generalitat, malgrat les descomunals retallades de serveis públics, ha sigut la Comunitat Autònoma de tota Espanya que menys ha reduït la despesa pública durant l’any 2012 (19%), front a un augment d’ingressos ridícul (13%), la qual cosa ha suposat un augment del dèficit del 1,6%, i que el resultat és que el pla d’ajust 2012-2014 que havia aprovat la Generalitat seguint les directrius del govern espanyol està sent radicalment incomplit. Eixa situació li obligarà a la Generalitat, en compliment de les normes que regulen el Fons de Liquidessa Autonòmica (FLA) a presentar noves mesures de retalls de despeses.
Estem en un moment en què ja no és possible estirar més la corda. Molts serveis bàsics així com col•lectius sencers, empreses i autònoms estan a punt de tancar les portes i deixar la seua valuosa tasca quedant desatesos aquells que més necessitat tenen de l’acció de les administracions.
Fins ací hem arribat. Els valencians i valencianes som persones lleials i solidàries, que no anem per definició contra el Generalitat ni contra altres institucions, però la nostra lleialtat és, en primer lloc, amb els nostres ciutadans, per als qui aquesta situació és insostenible.
A més estem convençuts que si no fem visible la dolenta situació en la que estem, la Generalitat anirà donant llargues i incomplint les seues obligacions de pagament. Per tant, des de la lleialtat institucional que tantes voltes hem demostrat, però també des de la convicció que estem carregats de raó i des de la més absoluta fermesa hui, nosaltres, reunits a la porta dels ajuntaments volem expressar amb contundència i rotunditat:
És per això, que es proposen els següents ACORDS:
1. Exigim al Govern de la Generalitat el pagament íntegre dels deutes que manté amb els pobles i les ciutats de la Comunitat Valenciana i en concret els 1,5 milions d’euros que li deu al poble de l’Alcúdia, dels quals 480.000 euros pertanyen al nostre Ajuntament.
2. Exigim al President del Consell de la Generalitat el pagament a totes les associacions, empreses i persones que han confiat en la solvència de la Generalitat, que han complit i ara no poden cobrar el que els deuen.
3. Demanem que, d’ofici, es paguen els interessos de demora, conforme marca la llei, a tots els creditors de la Generalitat.
4. Exigim a la Generalitat una reconducció de la seua política fiscal que permeta un augment significatiu d’ingressos, a través de l’increment d’imposició sobre les grans rendes i patrimonis, i de reducció de despeses en les àrees no socials, que faça innecessari l’aplicació de més mesures de retalls en serveis essencials (educació, sanitat, serveis socials i polítiques d’ocupació).
5. I per últim ens comprometem a continuar amb tantes accions reivindicatives com siguen necessàries fins aconseguir el pagament dels diners que la Generalitat deu als ciutadans, empreses, ajuntament i col•lectius del nostre poble.
6. Notificar aquest acord a la presidència de la Generalitat i als grups polítics de les Corts Valencianes.”


MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA EXIGINT A LA GENERALITAT POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
“La Generalitat no convocà l’any 2012 cap línia d’ajudes per al Foment de l’ocupació, emmarcada en el Programa d’Ocupació Pública d’interès social, i no sembla previst en el Pressupost aprovat per a l’exercici de 2013 que haja previst cap línia en eixe sentit.
Fins a l’any 2011, eixes línies d’ajudes havien incorporat els següents programes destinats a foment de l’ocupació: Ajudes a les actuacions mediambientals (PAMER), Subvencions per a la contracció de treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès social (per l’administració local ) EMCORP, Subvencions per a la contracció de treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès social (administració central, autonòmica, universitats, institucions sense ànim de lucre) EMORGA, Pla de Manteniment dels serveis públics en zones d’interior. EZOINT, Subvencions  per a municipis amb superfícies forestals devastades per incendis i l’anomenat Salari-jove.
Eixos programes per a un poble com l’Alcúdia suposaren la contracció al any 2007 de 13 treballadors  durant un període de 4 a 5 mesos, el que va possibilitar un total de 1.425 jornals aproximadament, amb pressupost total de 62.301’85 €.
A l’any 2011 es va rebre una ajuda de 69.289,11€, que es va traduir en la contractació de 16 treballadors, per a un període d’entre 3 i 4 mesos el que suposà per al poble uns 1.140 jornals.
A més a més, cal dir que  programes de formació com les Escoles Taller, Cases d’oficis i Tallers d’ocupació (ETCOTE), on l’alumnat participant es contractava mitjançant un contracte de formació  en funció del que estableix les característiques de cada  un dels programes, a l’any 2012 tampoc es va convocar. El taller d’ocupació fet a l’Alcúdia l’any 2010 va suposar la contractació de 27 alumnes al llarg de 12 mesos.
Durant l’any 2012 les xifres de l’atur ha augmentat enormement en prop de 35.000 aturats més, i malgrat els xicotets “repunts” que poden donar-se en temporades concretes, les previsions d’evolució no són gens esperançadores, la qual cosa referma la necessitat de fer des de les Administracions Públiques polítiques actives d’ocupació dintre del seu respectiu àmbit de possibilitats.  
És per això, que es proposen els següents ACORDS:
1. Exigir al Govern de la Generalitat l’aprovació de línies d’ajudes per al Foment de l’ocupació, amb polítiques actives i urgents per a pal•liar la greu situació que es pateix.
2. Notificar aquest acord a la presidència de la Generalitat i als grups polítics de les Corts Valencianes.”


MOCIÓ DELS GRUPS COMPROMÍS PER L'ALCÚDIA I SOCIALISTA EXIGINT LA RETIRADA DE L’ESBORRANY DE L’AVANTPROJECTE DE LA “LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA” (LOMCE) PROPOSADA PEL MINISTRE WERT
JOSEP LLUIS MILLO VALLÉS, Portaveu del Grup Municipal Socialista i PACO SANZ SANZ, Portaveu del Grup Municipal Compromís per l'Alcúdia presenten el Ple municipal, la MOCIÓ següent:
L’avantprojecte de la nova llei orgànica d’educació que està impulsant el ministre José Ignacio Wert, i que des de la seua difusió ha comptat amb el rebuig frontal de la comunitat educativa a tots els seus nivells, representa en els apartats essencials una clara involució i regressió en si mateix pel que comporta de desmantellament de l’educació pública, que passa a ser subsidiària encara més de la privada i concertada, com als objectius finals que s’hi proposa.
El fet que aquest projecte s’haja fet d’espatlles als sectors educatius professionals i socials estatals i autonòmics implicats ja parla de la nul•la credibilitat democràtica d’aquesta llei, així com de la manca d’una avaluació  creïble de l’actual sistema per tal de corregir-ne les carències i d’avançar realment en la seua millora.
La nostra oposició a la Llei Wert es fonamenta essencialment perquè es tracta de:
Una llei sense justificació. No s'acompanya d'anàlisi rigorosos sobre el sistema educatiu vigent, dels seus punts forts i febles i, per tant del perquè de les mesures que seria més convenient proposar a debat per millorar-lo.
Una llei partidista. Es dóna per fet que es comparteixen els prejudicis que el PP té sobre el que passa a les aules i, per tant són aquests els que guien les mesures que es pretenen imposar amb rang de Llei. Es tracta d'educar exclusivament segons les concepcions ideològiques del PP.
Una llei ultra conservadora. Se substitueix l'ideal d'educar ciutadanes i ciutadans pel de mà d'obra per al mercat laboral. El que explica que, entre altres coses, s'elimine l'educació per a la ciutadania i es substituïsca per un adoctrinament en què "s'eliminen del currículum tots els temes conflictius", segons expressió del mateix ministre Wert, és a dir, s’impedeix una educació reflexiva i crítica.
Planteja un model adoctrinador i ideològic, potenciant les creences religioses i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic i que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.
Una llei neoliberal, destinada a mercantilitzar encara més el sistema educatiu i reorientar els objectius de l'educació per posar-los al servei de les regles del mercat neoliberal. Nombroses mesures que contempla la llei tenen com finalitat encoberta promoure majors cotes de privatització del sistema educatiu.
Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines artístiques.
És també una llei que tracta de justificar les retallades econòmics amb què el PP ve castigant el sistema educatiu: retallada en la partida destinada a beques, al mateix temps que endureix els requisits que ha de complir cada estudiant per accedir a una beca, retallades en les plantillles de professorat, en els recursos destinats als centres, increment de les ràtio professorat - alumnat.
Una llei cínica, amb un discurs que tracta de desviar les mirades i culpar el sistema educatiu de mals que són a conseqüència d'un món empresarial ineficient i d'uns mercats financers corruptes. No és just que el text de l'avantprojecte de LOMCE comence amb un paràgraf tan mercantilista, assumint com a prioritat de l'educació la promoció de la competitivitat de l'economia i el nivell de prosperitat d'un país, obsessionant als centres educatius amb una educació per "competir amb èxit en l'arena internacional" (pàg. 1). On són les dades que diguen que hi ha empreses que van haver de tancar o no obrir perquè no trobaven ací personal amb la suficient qualificació professional? Per contra estem al capdavant d'Europa pel que fa a joves treballant amb sobrequalificació.
Una llei classista. Es reforça la segregació per classe social i ètnia a partir dels catorze anys, en rebaixar la comprensivitat  als 14 anys d'edat, igual que la LEG del 1970. Segregadora també per no assegurar l'etapa 0-3 d'Educació Infantil com educadora, considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no educativa.
És classista, ja que es recorre a un perillós concepte de "talent", intentant culpar la genètica del classisme i racisme. És, per tant, una llei destinada a expulsar del sistema a l'alumnat dels grups socials més desfavorits, els "talents" se'ls farà veure que no són els adequats i pertinents.
Una llei sexista, en permetre col•legis segregats per sexe, adduint una declaració de la UNESCO de 1960 i ignorant convencions posteriors aprovades per l'ONU i sentències del tribunal constitucional.
Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà també la segregació per llengua, generant un entrebanc a la cohesió social en els col•legis i en el conjunt de la societat.
Una llei centralitzadora, ja que es retallen fortament les competències de les comunitats autònomes, una característica que subratlla l'ideari absolutament centralista del Partit Popular. Centralitzadora també perquè ignora i anul•la els avanços aconseguits al llarg del anys en l’ensenyament del valencià tant pel que fa als programes d’immersió lingüística om als d’incorporació progressiva.
Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat per tal què cada territori puga fer la definició més idònia d’acord amb la seua realitat.
Atempta directament contra la normalització de la nostra llengua i la tasca de cohesió social que ve significant el model d’immersió lingüística. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els resultats, després d’anys d’aplicació, corroboren que és un model d’èxit que garanteix plenament el coneixement de les dues llengües oficials.
Una llei al servei dels interessos de l'OCDE, destinada a millorar exclusivament en els tests de PISA, reduint les hores de les restants matèries imprescindibles per educar una ciutadania democràtica, justa i solidària. No obre la més mínima possibilitat de debat sobre la cultura bàsica (assignatures, continguts, procediments, valors) que el sistema educatiu hauria d'oferir a tot l'alumnat. No s'aposta per una actualització dels continguts amb els que treballar a les aules, amb vista a fer-los més actuals, rellevants, significatius i motivadors per a l'alumnat.
Una llei que desconfia del professorat, d’ací l'obsessió per les avaluacions externes i revàlides. A més de imposar els continguts i competències obligatòries, es dicten indicadors de rendiments i s'avaluen externament, alhora que és l'Administració qui controla i decideix l'elecció de les direccions dels centres.
Una llei antie-ducació, ja que entre altres moltes coses, es distorsiona la filosofia de l'avaluació en especificar amb rotunditat en el text de l'avantprojecte que el que importa són els output (qualificacions de l'alumnat) i no els input (inversions , contextos socioculturals de l'alumnat, recursos i dotacions, ...). Igualment, s'imposa com a instrument decisiu per avaluar l'alumnat la filosofia dels tests de llapis i paper, cosa que entra en contradicció amb els models d'avaluació més qualitatius i formatius que vénen essent objecte d'utilització en les últimes dècades en l'àmbit de l'educació.
Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.
Una llei que potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts xiquets i joves de la igualtat d’oportunitats.
Una llei autoritària, que pretén imposar el PP al preu que siga, per això no deixen espai real per participar en el debat a les associacions professionals, sindicats, partits polítics, docents, estudiants, associacions de mares i pares interessades per l'educació. L'única opció que deixa oberta el PP és un pseudodebat a través del web del MECD.
Aquest avantprojecte, ha generat un conflicte amb la comunitat educativa per la intromissió flagrant en la tasca pedagògica dels professionals, únicament per purs motius ideològics, apartant-se del diàleg i el consens amb els diferents territoris de l’Estat.
És per això, que es proposen els següents acords:
Primer.-  Exigir al Govern espanyol la retirada de l’avantprojecte de la Llei de Millora de la Qualitat Educativa i l’obertura d’’un nou debat amb tots els sectors implicats en el món de l’educació en Espanya que permeta arribar a uns punts d’encontre per a l’aprovació de les modificacions legislatives que calguen per a la millora de l’educació.
Segon.- Sol•licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics de Les Corts Valencianes que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposen un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMQE podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut d’Autonomia Valencià.
Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat que qualsevol procés de reforma educativa es faça sempre a partir del diàleg i el consens amb la comunitat educativa.
Quart.- Reprovar en nom de l’Ajuntament de l’Alcúdia, al ministre Jose Ignacio Wert, per la seua constant actitud provocadora cap als diversos sectors educatius, pels seus atacs a l'escola pública i a l'ensenyament en valencià, i perquè la seua proposta de LOMQE respon a interessos ideològics, tal i com el propi ministre ha propugnat públicament.
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a l’aturada de qualsevol reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que les mesures dels últims anys estan provocant.
Sisè.- Adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions, entitats i comunitat educativa en defensa d’un sistema educatiu públic i en valencià als nostres centres educatius.
Setè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris de Les Corts Valencianes, al Consell Escolar Municipal, als claustres i AMPAs dels centres educatius del nostre municipi.
Ajuntament de l'Alcúdia

El Sis Doble no corregeix els escrits que rep. La reproducció d'aquest text és literal; fidel a les paraules, redacció , ortografia i sentit de l'autor/s
  • 0Comentaris
    Imprimir Enviar a un amic

Notícies similars

AFEGIR UN COMENTARI

Escriu en aquest camp el resultat de la suma, en xifra

És obligatori omplir aquesta casella amb un nick o nom real. No utilitzar la paraula "Anònim" o similars

La direcció no apareixerà públicament però ha de ser correcta; en cas contrari, no se editarà el comentari. Es comprobarà l'autenticitat del e-mail, encara que no se farà públic, seguint la nostra política de privacitat.

* El comentari pot tardar a aparéixer perquè ha de ser moderat per l'administrador. * Ens reservem el dret de no publicar o eliminar els comentaris que considerem de mal gust, il•lícits o contraris a la bona fe; així com els de contingut de caràcter racista, xenòfob, d'apologia al terrorisme o que atempten contra els drets humans. * EL SIS DOBLE no té per què compartir l'opinió de l'usuari, ni es fa responsable de les opinions abocades. * Es recomana no abusar de les majúscules ni d'abreviatures. * Els comentaris han de guardar relació amb el tema del qual tracta la notícia. * No s'admeten comentaris de caràcter publicitari.