El ple municipal de Sueca aprova per unanimitat les Ordenances Agrícoles

Miércoles, 8 de mayo de 2013 | e6d.es
• "Estes Ordenances es creen per donar una regulació pública que aporte solucions i una seguretat jurídica que estiga a l’abast de tots els usuaris de l’àmbit rural"Després de la seua aprovació inicial pel ple de la Corporació, de deixar transcórrer el temps legal i necessari per a la presentació d’esmenes, i havent passat per tots els departaments corresponents de l’Ajuntament de Sueca, van ser aprovades per unanimitat les Ordenances Agrícoles del terme municipal de Sueca, en la passada sessió plenària del 2 de maig. “Estes Ordenances naixen, després de la meua proposta i la de la Junta del Consell Agrari, al comprovar les contínues problemàtiques existents en el món rural, les quals van motivar que ens posàrem mà a l’obra per a confeccionar uns reglaments que s’adaptaren a la realitat actual”, ha assenyalat el president del Consell Agrari i regidor d’Agricultura, Dimas Vázquez.
Fins ara, exceptuant una concisa regulació en uns antics estatuts, les problemàtiques i els supòsits de fet, que la casuística anava aportant en el dia a dia de l’àmbit rural, se solucionaven segons els "usos i costums", sense una normativa escrita que poguera donar solució de forma meridiana i amb claredat. “Estes Ordenances es creen per donar una regulació pública que aporte solucions i una seguretat jurídica que estiga a l’abast de tots els usuaris de l’àmbit rural, perquè les seues decisions estiguen contemplades dins de la legalitat, les seues conductes en el món agrari no trenquen la pau social i s’aconseguisca, en un futur pròxim, una recuperació econòmica de l’àmbit agrari”, explica Vázquez.
Les Ordenances, ja aprovades definitivament pel ple municipal, es publicaran en el Diari Oficial de la Província (BOP) i, transcorreguts quinze dies després de la publicació, entraran en vigor. Amb l’objectiu de facilitar el coneixement del text a totes les persones interessades, la Junta del Consell Agrari Municipal, i el seu president, facilitaran còpies en les oficines del Consell, i les reenviaran per correu electrònic, a què ho desitge, en format digital. També es podran consultar en la web de l’Ajuntament de Sueca.
Ajuntament de Sueca