El Ple de Carcaixent acorda demanar la deshabilitació comercial del 19 de març

Lunes, 31 de enero de 2022 | e6d.es
• Es vol facilitar la conciliació familiar i la participació en la festa fallera

._000006
El ple de l’Ajuntament de Carcaixent va aprovar en la sessió d’ahir iniciar els tràmits per deshabilitar el dia 19 de març com a dia d’obertura comercial, i facilitar així la conciliació familiar dels treballadors treballadores i la celebració de les Falles.
Segons la resolució publicada al DOGV, la Conselleria d'Economia va determinar el dia 19 de març com dia hàbil per a l’obertura comercial. Els dies es van acordar en la reunió del ple de l'Observatori del Comerç Valencià del 19 de novembre, i es va tenir en compte les jornades en què es produeix una coincidència de dos o més festius continuats.
Atenent a la  la Llei 3/2011, de 23 de març, de Comerç de la Comunitat
Valenciana, és competència municipal la determinació dels
diumenges i festius en què els comerços podran romandre oberts al públic, i transfereix la possibilitat als consistoris de sol·licitar la  deshabilitació, per al
seu àmbit, d'un màxim de dos diumenges o festius de caràcter estatal o
autonòmic que hagen sigut habilitats per resolució de la Conselleria
competent en matèria de comerç.
Així el ple va aprovar iniciar els tràmits per iniciar el procediment de la deshabilitació i traslladar-ho a la Direcció General de Comerç per a que ho aprove.
Paco Salom, alcalde de Carcaixent,  ha manifestat que l’inici del tràmit respon a la voluntat del consistori de facilitar la conciliació familiar del comerç però també de poder gaudir d’unes festes falleres plenament si la situació sanitària ho permet «portem dos exercicis fallers sense poder celebrar les Falles com ens agradaria per això és important fer ús de la nostra competència i de deshabilitar este dia per a l’obertura comercial per a que tot el món, fallers i no fallers puguen gaudir per igual».
«Com a alcalde em resulta una anormalitat que el dia principal de la festa fallera el personal empleat en el gran comerç desvirtue el caràcter festiu del dia, obrint els establiments i obligant el personal a treballar. La festa ha de ser a tots els nivells i per a totes i tots», ha afegit.
En el mateix punt del ple es va acordar canviar el festiu local del 18 de març al 26 de desembre, revertint així un acord de ple del passat mes de juny. En este cas la modificació també venia motivada per tractar-se d’una acumulació de tres festius i la demanda del sector comercial de poder obrir eixe dia.  
Ajuntament de Carcaixent ._000836
._000841