El lobby d'Alacant accepta els 12 hm3 però exigís un altre transvasament des de Cortes de Pallás

Jueves, 27 de noviembre de 2014 | e6d.es
• Per a Xúquer Viu, la postura dels regants de la Ribera d'admetre el transvasament des d'Alarcón posa en perill el Xúquer, l'Albufera i els aqüífers

La postura dels regants de la Ribera, que fins fa dos dies s'havien oposat al transvasament des d'Alarcón, va constituir tota una sorpresa per a Xúquer Viu i totes les entitats que s'oposen a qualsevol nou transvasament. De fet la setmana anterior es va celebrar una roda de premsa a la seu de la Sèquia Reial on tant els regants com Xúquer Viu i altres entitats afirmàrem que no s'admetria cap transvasament que no fora el de l'assut de la Marquesa, al final del riu.
El gir de les últimes hores vingué precedit per l'anunci previ del vicepresident de la Generalitat Valenciana, l'alacantí José Císcar, un dels defensors del lobby de l'aigua d'Alacant, el que indica que tot havia sigut acordat en els dies precedents a l'acord de la USUJ.
L’acord que plantegen els regants de la Ribera és fer una permuta entre l'aigua d'Alarcón i la de l’aqüífer de la Plana Sud de Valencia, utilitzant els pous de sequera. El mateix tracte que van imposar, amb la connivència de la Generalitat i la CHJ, als abastiments de la Ribera, i pel qual els regants s’embutxacaran al voltant d'un milió d'euros anuals, que pagaran els usuaris domèstics dels pobles afectats. En aquest cas, i a falta de conèixer les xifres finals, el benefici econòmic pels regants riberencs serà molt més elevat.
El que ningú explica és qui pagarà el cost final de l'operació i qui controlarà que cadascú faça la seua part del “tracte”. Molt haurà de pagar l’usuari final, quan han de traure beneficis els del lobby d'Alacant, els regants de la Ribera i a més compensar econòmicament a Iberdrola per eixos 12 hm3 que ja no es turbinaran aigües avall de Alarcó per produir electricitat. Al final seran els usuaris d'abastiment d'Alacant els que pagaran el negoci d’uns i d’altres amb l’aigua de tots. I més tenint en compte que Alacant no necessita aigua, que té de sobra si les dessaladores construïdes els darrers anys es posaren a funcionar a ple rendiment. ¿Amb quina capacitat i legitimitat els usuaris d’aigües superficials disposen com a propietaris de l’aqüífer de la Plana Sud de València? Sembla que els administradors de l’aigua s’hagen oblidat que és domini públic hidràulic.
Cal tindre en compte l'estat en què es troba l’aqüífer de la Plana Sud de València, que el darrer informe de la Confederació situava en pre-alerta. La recàrrega d’aquest aqüífer s’ha reduït significativament durant els últims anys com a conseqüència de una reducció important dels retorns de rec derivats de la modernització dels regadius de la Sèquia Reial del Xúquer, i per la manca de pluges. En l'actual situació d'extrema sequera els informes d’empreses d'aigua sobre els pous d'abastiment que se situen en la proximitat dels pous de sequera dels regants indiquen que aquest últim any els nivells dels pous s'ha reduït entre un 30% i un 50%. ¿Que farà la Confederació? ¿Donarà permís per a l'extracció d'aigua dels pous per compensar la que se’n anirà des d'Alarcón a Alacant? I si s’agreuja la situació de sequera ¿restaran reserves per fer front a una sequera perllongada a la Ribera?
Aquest tracte promogut pels regants i la Generalitat, d’esquenes al riu i l’Albufera i a la gent que els vol vius, és l'excusa formal per a justificar una operació injustificable, que deixarà al riu i a l'Albufera sense uns cabals imprescindibles per a la seua recuperació i incrementarà les pressions sobre els aqüífers riberencs,  aprofundint més encara la sobreexplotació del Xúquer, l'Albufera i de les aigües subterrànies. I tot a canvi de diners.
Xúquer Viu traslladarà totes aquestes consideracions a les institucions europees juntament amb l'incompliment de les condicions imposades per la Comissió Europea per posar 120 milions d’euros en el transvasament des de la Marquesa, on s'han enterrat 400 milions d'euros, pagats per tots els ciutadans que paguem impostos, i que no han servit de res.  
Xúquer Viu exigeix conèixer tots els estudis tècnics, jurídics i econòmics sobre aquest transvasament des d'Alarcón així com tota la documentació tècnica generada per la Comissió Tècnica creada pel Ministeri que, de manera completament opaca i amb l’única participació dels usuaris privatius, s'ha reunit des de febrer a Madrid, per forçar aquest mercadeig amb l’aigua tant del Xúquer com dels seus aqüífers.
El proper 13 de desembre Xúquer Viu convocarà la Mesa pel Xúquer a Alzira per analitzar la situació i donar una resposta contundent.
Xúquer Viu